Najdi Pomoc
Nechci vybírat

psycholog

Kliknutím vyberte detail odbornosti

Fyzioterapie - sportovní fyzioterapie

Sportovní fyzioterapie je dynamicky se vyvíjející nelékařský obor, který je primárně určený pro vrcholové sportovce. Sportovní fyzioterapii můžou samozřejmě využít i sportovci na výkonnostní úrovni. Jedná se o léčebný a diagnostický obor zabývající se pohybovým aparátem a fyzickou výkonností jedince. Sportovní fyzioterapie se zaměřuje na akutní poúrazové stavy a chronické problémy pohybového aparátu způsobené úrazem nebo jednostranným zatěžováním. Vlivem jednostranného zatěžování vznikají svalové dysbalance, které mají celkově negativní dopad na pohybový aparát. Samotná úroveň pohybového aparátu se odvíjí od životosprávy, pohybových aktivit, pohybového vývoje a prodělaných nemocí.

Sportovní fyzioterapie je hlavní léčebnou metodou u většiny obtíží pohybového systému asvé  nezastupitelné místo má rovněž v prevenci u sportovců na všech úrovních. Přínossportovní fyzioterapie lze spatřovat v léčbě potíží pohybového aparátu a v preventivní péči ofunkční stav pohybového aparátu sportovce. Při návštěvě ordinace sportovního fyzioterapeuta je nejprve proveden kineziologický rozbor s ohledem k danému sportu. Nazákladě výsledků kineziologického rozboru jsou stanoveny cíle a metody sportovní fyzioterapie. Sportovní fyzioterapie je vhodná pro všechny aktivní sportovce, kteří chtějí inadále provozovat sport bez omezení a bolesti.

Sportovní fyzioterapie využívá všechny metody a postupy rehabilitace a fyzioterapie. Přístupke klientovi je velmi individuální, zahrnuje preventivní programy, regenerační postupy,rekondiční a kompenzační cvičení.
Sportovní fyzioterapie se zaměřuje na tyto oblasti

  • Funkční testování výkonnosti jedince
  • Komplexní analýzu sportovce
  • Léčbu akutních úrazů, problémů sportovce
  • Preventivní programy pro sportovce


Regenerace organismu - je biologický a společenský proces, který má za úkol vyrovnat aobnovit funkčních schopnosti organismu i jednotlivých orgánů. Jde o znovunastolenírovnováhy lidského organismu a významnou prevenci poškození z přetížení. Regenerace jezabezpečována řadou činnosti člověka, které mají odstraňovat únavu a obnovovat schopnostvypořádat se úspěšně s novou zátěží. Patří sem hlavně spánek, pasivní i aktivní odpočinek,pohyb, masáže, koupel, sauna.

Související odkazy – zdroje informací

http://www.sportovnilekarstvi.cz/fyzioterapie-rehabilitace/
http://rehabilitace.rehasport.cz/sportovni-fyzioterapie/
https://www.umeni-fyzioterapie.cz/


Klíčová slova
Fyzioterapie
Sportovní fyzioterapie
Rehabilitace
Rehabilitační medicína
Pohybový aparát
FyzioterapeutRegenerace