Najdi Pomoc
Nechci vybírat

psycholog

Kliknutím vyberte detail odbornosti

Koučink - profesní koučování

Koučování (koučink, anglicky coaching) je proces podporující hledání individuálních řešení a rozvoj člověka v jím zvolené oblasti. Kouč není trenér ani poradce, ale hledá řešení společně s klientem. Termín pochází z anglického slovesa coach (trénovat, vést).

Profesní koučování je jedna z nejefektivnějších metod vzdělávání a rozvoje lidí ve firmách, zejména manažerů.

Je to nový přístup k vedení lidí, zvyšující jejich produktivitu a spokojenost.

Jeho podstata spočívá v tom, že koučovaný s podporou kouče rozpouští bariéry svého růstu, aby mohl plněji využít svůj potenciál a v důsledku toho dosahovat lepších výsledků a vyšších výkonů. Pozornost je zaměřena na nevyužívané zdroje v lidech i prostředí.
Metoda profesního koučování je založena na nejnovějších poznatcích o lidském mozku, způsobech učení a vnitřní motivaci.

Profesní koučování je nový způsob nejen vedení druhých lidí, ale i vedení sebe sama, seberegulace. Profesní koučování tedy nevzniklo proto, aby nám ukazovalo, co bychom měli dělat lépe, ale odkrývá možnosti každého z nás. Přestože k sobě mají tematicky blízko, koučování není ani mentoring ani poradenství ani trénink, koučování je metoda, při které se člověk učí efektivně „používat sám sebe“.

Profesní koučování napomáhá

 • Sebezdokonalování, osobnímu rozvoji lidí
 • Zlepšení vztahů ve firmě
 • Zlepšení výsledků v práci a zvyšování výkonnosti
 • Rozvíjet a uplatnit potenciál lidí
 • Motivovat lidi
 • Harmonizaci pracovního a soukromého života
 • Usnadnění pracovního, mnohdy i osobního života
 • Vyrovnání se s novou funkcí
 • Lépe organizovat čas i síly
 • Odstranění stresu
 • Zabránit vyhoření lidí

Související odkazy – zdroje informací
https://cs.wikipedia.org/wiki/Koučován%C3%AD
http://www.eterapie.cz/profesni-koucovani

Klíčová slova
Koučování
Koučink
Coaching
Kouč
Coach
Profesní