Najdi Pomoc
Nechci vybírat

psycholog

Kliknutím vyberte detail odbornosti

Psychiatrie - závislosti - ostatní závislosti

Závislost je stav, kdy někdo je podmíněn nějakou okolností nebo situací, kterou potřebuje (nebo si myslí, že ji potřebuje) ke své existenci. Velice často je závislost způsobena tím, že člověku něco nahrazuje. Závislost jako taková pak přináší únik (např. při požití alkoholu nemyslí dotyčný člověk na věci, které ho sužují).

Podle předmětu závislosti rozlišujeme:

 • Závislost na psychoaktivních látkách (drogách, psychofarmakách)
 • Závislost na lécích
 • Závislost na činnostio 
  • Patologické hráčství (gambling) – potřeba hrát hry (i počítačové)
  • Kleptomanie – potřeba krást
  • Hypersexualita – nymfomanie, satyriáza
  • Workoholismus – závislost na práci
 • Patologická závislost na osobě
  • Žárlivost
 • Závislost na pornografii
 • Závislost na informacích

Odstranění závislosti
Klasické odstranění je metodou odpírání. Dotyčný se učí, jak se vyhnout rizikovému chování. Velice často je to spojeno s celkovou změnou životních návyků, prostředí a lidí, se kterými se dotyčná osoba schází. Další možností je odstranění příčin, tedy odkrytí toho, co dané osobě činnost přináší, nahrazuje, a řešení problému, před kterým utíká.

Workoholismus
Workholismus postihuje hlavně osoby s vyšším vzděláním, ve vyšších funkcích. Většinou jsou to lidé, kteří do práce unikají z konfliktní rodinné atmosféry nebo si prací kompenzují komplexy méněcennosti, nízkou sebedůvěru. Bývají to lidé osamělí nebo nespokojení v partnerském vztahu, kteří si z práce udělali jedinou náplň života. Workoholici často slibují víc, než mohou splnit, dělají několik věcí najednou, a když nepracují, trpí pocitem viny. O závislosti na práci je možné hovořit v případě, kdy se práce stává v životě jednoznačně dominantním tématem. Práce člověku likviduje zájmy a koníčky, často také sociální a partnerský život, stává se nejčastější myšlenkou i nejběžnějším konverzačním tématem.

Patologická závislost na osobě
Závislostí na osobě se rozumí obvykle závislost na její péči, lásce nebo přítomnosti (např. za normálních okolností je malé dítě závislé na svých rodičích). Žárlivost je vyvolaná představou partnerova vztahu s někým jiným. V mezilidských vztazích jde o běžný jev. U jedinců s poruchou sebehodnocení může žárlivost za určitých okolností nabýt charakteru patologického jevu, projevující se situační nepřiměřeností nebo přílišnou intenzitou emocí, tzv. chorobná žárlivost.

Kleptomanie
Kleptomanie je chorobná a nezadržitelná touha po odcizování věcí. Jedinci s touto poruchou cítí nutkání odcizovat věci, které mají obvykle malou či nulovou hodnotu, jako například pera, balíčky cukru, kancelářské svorky atd. Někteří si svého jednání nejsou ani vědomi. Porucha obvykle začíná v pubertě a přetrvává do vyššího věku. Mnohdy je kleptomanie provázena dalšími psychickými poruchami.

Související odkazy – zdroje informací
https://cs.wikipedia.org/wiki/Závislost_(psychologie)#cite_note-1

Klíčová slova
Závislost
Kleptomanie
Workoholismus
Žárlivost