Najdi Pomoc
Nechci vybírat

psycholog

Kliknutím vyberte detail odbornosti

Psychologie - deprese

Deprese je závažná, dlouhotrvající porucha psychiky projevující se snížením až vymizením schopnosti prožívat potěšení, pokleslými náladami jedince a patologickým smutkem. Nejedná se o prostý stav pokleslé nálady, který zažíváme občas každý. Deprese patří mezi nejčastější duševní poruchy.

Deprese trvá alespoň dva týdny a žádným „jednoduchým způsobem“ není možné náladu změnit.

Hlavním projevem deprese je depresivní, tedy smutná nálada. Často se dále setkáváme s nedostatkem energie, beznadějí.

Dotyčný se nedokáže těšit ze života, nedokáže se k ničemu odhodlat. Může mít řadu výčitek a připadat si méněcenně. Nestojí o kontakt s druhými lidmi, naopak ten jej ještě více vysiluje.

Reakce postiženého jedince na tento duševní stav je různá. Dotyčný může být podrážděný, agresivní a zlomyslný, nebo naopak unavený, tichý a klidný. Většinou mizí radostné reakce na pozitivní podněty a jedinec se může okolí jevit jako cynik.

Depresi někdy v průběhu svého života zažije téměř 15 % obyvatelstva, tedy asi každý pátý – šestý člověk. Deprese se léčí antidepresivy, často v kombinaci s psychoterapií.

Podle různých hledisek rozlišujeme několik druhů depresí.

Podle závažnosti se deprese dělí na lehkou, středně těžkou a těžkou.

Podle délky trvání:

  • Deprese, která trvá déle než dva roky, se označuje jako chronická. Chronická deprese postihuje asi 10-20 % nemocných.
  • Jestliže se v životě dotyčného člověka vyskytly alespoň dvě epizody deprese, mluvíme o takzvané rekurentní (vracející se) depresivní poruše.
  • Deprese, která také trvá déle než dva roky, ale u které není nálada hluboce depresivní, se označuje jako dysthymie. Je to spíše setrvalý stav vyznačující se poklesem životní energie, snížením aktivity, zájmů a sebedůvěrou, pocity beznaděje, menší hovorností.
  • Cyklothymie je dlouhodobá deprese trvající alespoň dva roky a střídající se nadměrně veselou náladou lehkého stupně.

Podle převládajících příznaků:

  • S útlumovou formou se setkáváme nejčastěji. Vyznačuje se celkovým zpomalením, vyčerpáním, únavou. Hlas je tichý a monotónní, odpovědi krátké. Reakce jsou zpomalené v návaznosti na zpomalené myšlení.
  • Agitovaná (neklidná) deprese se vyznačuje neklidem a napětím jako důsledek vnitřního napětí. Časté jsou naříkání a pláč jako způsoby projevu zoufalství. U agitované deprese je nutné dát pozor na zvýšené riziko sebevraždy.

Podle příznaků:

  • Atypická deprese představuje jakoby opak klasické formy. Setkáváme se při ní s určitou odklonitelností nálady vnějšími okolnostmi, dále i opačnými příznaky než u typické deprese, tj. např. zvýšenou spavostí, zvýšenou chutí k jídlu apod.
  • Larvovaná deprese je zvláštním typem deprese, která nemá tak zjevné příznaky. U larvované deprese jsou totiž v popředí tělesné příznaky. Velmi často se jedná o bolesti zad, migrény, únavu a nechutenství, sucho v ústech, dlouhodobou a úpornou nespavost.

Podle příčiny:

  • Neurotická deprese – častou příčinou této formy deprese je intrapsychický konflikt, kterým se dotyčný neustále zabývá. Zde může být jedním ze základních příznaků kromě depresivní nálady také únava, podrážděnost, problém se spánkem ve smyslu zhoršeného usínání. Můžeme pozorovat relativně lepší náladu ráno a její postupné zhoršování s narůstající únavou v průběhu dne. Spánek představuje vysvobození, protože se dotyčný nemusí zabývat tím, co jej trápí.
  • Někdy nemusí mít deprese jasnou vyvolávající příčinu, ale příznaky se mohou objevovat pokaždé v rozmezí od listopadu do února. Hovoříme o tzv. sezónní depresi, na které se patrně nejvíce podílí zkrácení dne. Zde by proto mohla pomoci fototerapie.

Antidepresiva

Často se deprese neobejde bez specializovaných léků – antidepresiv. Těch je několik desítek a o jejich nasazení a správné volbě by měl rozhodnout psychiatr. V základu tyto léky složitým způsobem působí v mozkových centrech a „dobijí tuto baterku“. Trvá zpravidla minimálně 10 – 14 dní, než začnou působit a užívají se minimálně půl roku. Půl roku proto, že delší dobu trvá, než se deprese spraví.

Související odkazy – zdroje informací

https://cs.wikipedia.org/wiki/Deprese_(psychologie)
http://www.upsychiatra.cz/dusevni-poruchy/poruchy-nalady/vse-o-depresi/
http://www.dobrapsychiatrie.cz/deprese/deprese-a-jeji-lecba

Klíčová slova
Deprese
Antidepresiva
Dysthymie