Najdi Pomoc
Nechci vybírat

psycholog

Kliknutím vyberte detail odbornosti

Psychologie - psychodiagnostika

Psychodiagnostika (či psychologická diagnostika) je speciální psychologická disciplína, která zjišťuje a měří duševní vlastnosti a stavy, případně jiné charakteristiky jednotlivců.

Psychologická diagnostika se sestává z činností, postupů a technik, umožňujících stanovit diagnózu, kterou je psychický stav člověka.

Tyto postupy se liší podle svého cíle:

  • Určení stupně vývoje a určení důvodů tohoto odchylného vývoje od věkové normy
  • Identifikace individuálních zvláštností či odchylek od populační normy a zjištění jejich příčin
  • Predikce budoucího stavu

Teoreticky vychází z psychologie osobnosti a diferenciální psychologie.

Nástrojem psychologické diagnostiky je psychodiagnostická metoda. Ta může být klinická či testová.
Testové metody vycházejí ze standardizovaného měření, využívají zpravidla psychometrických a statistických postupů a nástrojů. Prezentace podnětového materiálu, sběr dat i jejich vyhodnocení probíhá podle striktních pravidel. Oproti tomu klinické metody nepodléhají tak přísným pravidlům a zaměřují se naopak na individuální odlišnosti a zvláštnosti. Jsou pružnější a umožňují lépe poznat konkrétní případ, jsou však více náchylné ke zkreslení. V psychologické praxi jsou obě metody kombinovány s cílem dosáhnout co nejpřesnější diagnózy.

Psychologická diagnóza
Je poznání, zjištění, zkoumání tělesných a duševních stavů prostřednictvím anamnézy, psychologické explorace a zkoumání. Jedná se o odborně podložené a prakticky užitečné rozpoznání relevantních znaků, vlastností nebo stavů, jejich úrovně a kvality u konkrétního jedince, a to i s případnou odpovědí na činitele podmiňující individuální zvláštnosti a predikci dalšího vývoje. 
Během stanovení diferenciální diagnózy dochází k porovnávání příznaků chorob, které přicházejí v úvahu u vyšetřovaného, s cílem vyloučit diagnostický omyl.

Související odkazy – zdroje informací

https://cs.wikipedia.org/wiki/Psychodiagnostika
http://wiki.rvp.cz/Knihovna/1.Pedagogicky_lexikon/P/Psychodiagnostika

Klíčová slova
Psychodiagnostika
Diagnóza