Najdi Pomoc
Nechci vybírat

psycholog

Kliknutím vyberte detail odbornosti

Psychologie - závislosti - závislosti na nealkoholových látkách

Poruchy vyvolané užíváním nealkoholových psychoaktivních látek mohou mít různé projevy - od nekomplikované intoxikace, škodlivého užívání přes syndrom závislosti, odvykací stav až ke zřejmým psychotickým poruchám. Závislost postihuje osobnost v celé její bio-psycho-sociální rovině.

Nejčastěji zneužívané nealkoholové psychoaktivní látky jsou:

  • Stimulancia (amfetaminy, efedrin, pervitin, kokain)
  • Opioidy (opium, morfin, heroin, pethidin)
  • Kanabinoidy (marihuana, hašiš)
  • Halucinogeny (LSD, kyselina lysergová, fencyklidin)
  • Sedativa, hypnotika barbituráty, benzodiazepiny
  • Solvencia (organická rozpouštědla, inhalační anestetika)
  • Analgetika, laxantia
  • Tabák

Drogová závislost (též látková závislost, narkomanie či toxikomanie) je abnormální až patologický stav vyvolaný častým užíváním drog. Závislost na drogách začíná zpravidla jejich častým užíváním, které vyvolá potřebu drogy cíleně vyhledávat. Tato potřeba může být psychologicky či fyzicky podmíněná. Drogová závislost vede ke snížení schopnosti přirozeně reagovat na běžné stimuly, ve vážnějších stadiích vede k narušení i základních společenských a životních činností a nakonec k selhání funkcí tělesných orgánů po jejich trvalém poškození.

Je velký rozdíl mezi důsledky a příznaky. Příznaky následují v řádech minut po použití drogy, jsou to například euforie, extrémní výdrž, halucinace a další. Důsledky jsou však spíše následky a projeví se zhruba až od 2. fáze drogové závislosti. Jsou to většinou negativní dopady na zdraví, rodinu, přátele, práci, ekonomickou situaci jedince, který se stal drogově závislý.

Anamnéza a léčba

Zásadní je objektivizace údajů partnerem, rodinnými příslušníky, kolegy. Cílem léčby je pokud možno úplné odstranění závislosti. Tohoto se však nedá dosáhnout najednou, léčba musí probíhat postupně, protože při příliš rychlém vysazení drogy by mohly vzniknout zdravotní komplikace (v případě, že už se vytvořila fyzická závislost), nebo by se celá léčba mohla minout účinkem. Celá léčba je velice komplexní proces - jedinec, který má vytvořenou drogovou závislost, není postižen jen fyzicky, ale i psychicky a je naprosto vytržen se svého dosavadního sociálního postavení. Velice často je psychologická léčba kombinována s farmakologickou léčbou.

Související odkazy – zdroje informací

https://cs.wikipedia.org/wiki/Drogová_závislost
http://ose.zshk.cz/vyuka/lekarske-diagnozy.aspx?id=61
http://www.internimedicina.cz/pdfs/int/2002/10/14.pdf

Klíčová slova
Závislost
Drogy
Léky
Opiáty
Narkomanie