Najdi Pomoc

Psychiatrická nemocnice Brno

Psychiatr
Húskova 1123/2 Brno Černovice Naplánovat trasu

Provozujeme psychiatrickou nemocnici. Poskytujeme psychologickou, psychiatrickou, sexuologickou, protitoxikomanickou a protialkoholní pomoc hospitalizační i ambulantní.

Provozujeme psychiatrickou nemocnici. Poskytujeme psychologickou, psychiatrickou, sexuologickou, protitoxikomanickou a protialkoholní pomoc hospitalizační i ambulantní.

Psychiatrická nemocnice Brno je poskytovatelem zdravotních služeb v oborech psychiatrie (včetně psychoterapie), návykové nemoci, gerontopsychiatrie, sexuologie, neurologie, vnitřní lékařství, pneumologie a ftizeolofie, rehabilitační a fyzikální medicína, dermatovenerologie, chirurgie, gynekologie a porodnictví, algeziologie, oftalmologie, ortopedie, otorinolaryngologie, všeobecné praktické lékařství, pracovní lékařství a stomotologie, které poskytuje ve formě:

a) lůžkové péče (akutní standardní, akutní intenzivní, následné a dlouhodobé),
b) ambulantní péče (primární, specializované a stacionární).

Péče je poskytována nemocným dospělým, výjimečně dětem a mladistvým, se všemi druhy psychických poruch, včetně:

péče psychologa,
zvýšené psychické péče,
léčby v detoxifikačním centru,
léčebně rehabilitací péče (psychiatrické rehabilitace, sociální terapie a ergoterapie),
léčby neurologických a interních nemocí,
ošetřovatelské péče,
lékárenské péče a klinickofarmaceutické péče,
léčby v denním stacionáři,
ambulantní péče psychoterapeuta,
ambulantní péče algeziologa,
ambulantní péče protialkoholní a protitoxikomanické,
zdravotní dopravní služby.

zavřít

Nahlásit příspěvek

Máte pocit, že takový příspěvek by tu neměl být? Popište nám prosím, co vám na příspěvku vadí.