Najdi Pomoc

NEO Centrum

Psycholog
Krčínovo náměstí 11 Praha 9 Naplánovat trasu

NEO Centrum nabízí odbornou pomoc v oblasti závislostního chování. Naše služby jsou na vysoké odborné úrovni a plně diskrétní.

NEO Centrum nabízí odbornou pomoc v oblasti závislostního chování. Naše služby jsou na vysoké odborné úrovni a plně diskrétní.

NEO Centrum nabízí komplexní terapie různých druhů závislého chování jako jsou:

  • Závislost na alkoholu
  • Závislost na kokainu a dalších stimulačních látkách
  • Závislost na heroinu a dalších opiátech
  • Závislost na tlumivých a jiných lécích
  • Gamblerství
  • Workoholismus
  • Závislost na sexu

Služby poskytujeme nejenom samotným závislým, ale také jejich rodinným příslušníkům a blízkým. Zde se zaměřujeme na problém spoluzávislosti partnera/partnerky, který může být velmi významným faktorem, bránícím v úzdravě závislého.

Závislost jedince devastuje vztahy s jeho blízkými. V rámci úzdravy je podpora partnera/partnerky důležitým faktorem, ovlivňující úspěch terapie.

Ambulatní péče

V rámci ambulantní péče poskytujeme individualizovaný program. V tomto programu je výchozí službou individuální terapie. Využíváme našich bohatých zkušeností z terapie závislostí různého druhu. Dominantní roli tvoří prevence relapsu, což je vysoce efektivní metoda zaměřená na zvýšení klientovy schopnosti zvládání rizikových situací a celkovou schopnost sebekontroly vůči závislému chování.

V případě potřeby zprostředkujeme konzultaci s naším zkušeným psychiatrem.

V rámci ambulantní péče nabízíme rodinnou a párovou terapii, popřípadě i podporu pro partnery a blízké závislých.

Náš ambulantní program nabízí odbornou terapii rozličných druhů závislého chování a doprovodných problémů, jako jsou například úzkost a deprese. Program je veden zkušenými profesionály odborného týmu NEO Centra.

V úvodním sezení se zaměřujeme na podrobné zhodnocení problémů a aktuální situace klienta a následně doporučíme indivividualizovaný program, který nejlépe odpovídá jeho potřebám. Společně s klientem nastavíme cíle naší spolupráce a jednotlivé kroky, potřebné pro jejich dosažení.

Cíle mohou být velmi individuální a nikdy nejsou stanovovány námi. Věříme, že jen cíle, které si stanoví sám klient (popřípadě s naším provázením), jsou důležitým základem pro úspěšný postup v procesu úzdravy a změny životního stylu klienta.

Rezidenční program

Náš intenzivní rezidenční program nabízí velmi efektivní terapii různých typů závislostí. Program spojuje nejnovější přístupy k terapii závislostí a tradiční postupy metody 12 kroků. Velmi důležitou součástí programu je meditace Vipassana, což je v České republice unikátní.

Náš přístup je veden respektem k jedinečnosti životního příběhu každého našeho klienta. Přestože praxe ukazuje, že různé typy závislostí mají některé společné prvky, nevnímáme pohled na závislost podle rigidních šablon. Rezidenční program si klade za cíl pomoci klientům nalézt a pochopit kritická místa v jejich dosavadním životě, která pravděpodobně vyplňují jejich závislostní chování.

Důležitým úkolem terapie je také přijmout důsledky své závislosti a vypořádat se s pocity viny, kterou jsou s nimi spojeny.

Každý klient v programu proto postupuje individuálním tempem a má svá vlastní témata, která postupně vyvstávají.

Díky malé skupině, se kterou v rezidenčním programu pracujeme, je možné pracovat mnohem efektivněji a intenzivněji.

Program probíhá v komorním prostředí, kde je zajištěna anonymita každého klienta.

Proč k nám

Absolutní anonymita a diskrétnost
Všichni klienti jsou samoplátci, což umožňuje poskytnout maximální anonymitu a diskrétnost.

Diskrétnost je pro nás základním pravidlem!

Komfort a zázemí
Léčba probíhá v odlehlé části Prahy v prostorné prvorepublikové vile s uzavřenou rozlehlou zahradou, která zaručuje soukromí klientům při terapii i trávení volného času.

Klienti jsou ubytováni v moderně vybavených pokojích a mají k dispozici mj. posilovnu, společenskou místnost, saunu a venkovní vyhřívaný bazén.

Odbornost a vysoká kvalita služeb
Náš maximálně efektivní a intenzivní program je zajišťován velmi zkušenými odborníky s dlouholetou praxí v oboru. Program kombinuje nejnovější poznatky a přístupy v terapii závislosti s tradiční metodou 12 kroků.

Unikátní je zařazení Vipassana meditace do programu v rozsahu 6 hodin týdně.

Celkem program zahrnuje nejméně 36 hodin terapeutických aktivit týdně.

Fotogalerie

Služby poskytujeme v následujícíh jazycích: Čeština

specializace

zavřít

Nahlásit příspěvek

Máte pocit, že takový příspěvek by tu neměl být? Popište nám prosím, co vám na příspěvku vadí.