Najdi Pomoc

Mgr. Petra Narwa

Psycholog
Praha 6

Terapie a poradenství. Jsem tady pro všechny, kdo v nějaké chvíli cítí, že potřebují pomocnou ruku. Pro rodiče, pro děti, pro učitele a pomáhající profesionály.

Terapie a poradenství. Jsem tady pro všechny, kdo v nějaké chvíli cítí, že potřebují pomocnou ruku. Pro rodiče, pro děti, pro učitele a pomáhající profesionály.

Zaměřuji se na terapii a poradenství související se školní docházkou, pozicí dítěte v dětském kolektivu, komunikací mezi rodičem a dítětem a další...

Mohu posoudit připravenost dítěte na školu a nastavit plán rozvoje před započetím školní docházky...

Přijde-li rodič s pochybnostmi o intelektové kapacitě dítěte, mohu mu poskytnout vcelku přesný obrázek, jak si jeho dítě stojí vůči ostatní populaci...

Služby poskytuji jednotlivcům i zařízením v Praze a jejím okolí, terapeutické prostory mám na Praze 6. 

O mě

Vystudovala jsem obor psychologie a speciální pedagogiky. Pracovala jsem s dětmi s vícečetným postižením v SPC, s mladými lidmi s psychózou v občanském sdružení usnadňujícím jejich návrat do produktivního života, s pacienty v paliativní péči a externě spolupracuji již několik let s Centrem Nadání, kde zajišťuji s mnoha dalšími kolegyněmi diagnostiku nadání u dětí od cca 3 let.

Součástí mé práce bylo poradenství a terapeutická práce s klienty, jejich rodiči a ostatními zúčastněnými odborníky.

Mám čtyři děti a každé z nich je originál. Od nich vím, že univerzální rady nejsou. Pracuji tedy individuálně s každým klientem a "šijeme" společně řešení na míru.
Mým prvořadým úkolem je naslouchat a pomáhat klientovi, aby si sám došel k rozkrytí situace, zdrojů a budoucích perspektiv... aby si sám udělal svůj "návod na život", protože vlastní návody nejlépe fungují.

Pracuji systemicky, tedy nestavím na tom, co bylo, ale na tom, co je, a kam se chce klient ideálně posunout.

zavřít

Nahlásit příspěvek

Máte pocit, že takový příspěvek by tu neměl být? Popište nám prosím, co vám na příspěvku vadí.