Najdi Pomoc

PhDr. Jiří Tyl

Psycholog
Nikoly Tesly 6 Praha 6 Naplánovat trasu

Klinický psycholog, psychoanalytický psychoterapeut, Biofeedback terapeut. Zakladatel psychologického centra a institutu EEG Biofeedback.

Klinický psycholog, psychoanalytický psychoterapeut, Biofeedback terapeut. Zakladatel psychologického centra a institutu EEG Biofeedback.

Co nabízíme

Biofeedback

 • EEG biofeedback (zkráceně Neurofeedback) je přirozená a bezpečná metoda pro optimalizaci mozkových vln.
 • Neurofeedback snímá elektrickou aktivitu Vašeho mozku a poskytuje Vám informace v reálném čase o tom, jestli Váš mozek produkuje žádoucí nebo nežádoucí aktivitu.
 • Pomocí hraní videoher nebo sledování filmu se učíte optimalizovat činnost Vašeho mozku a tím zmírnit různé nervové či emoční problémy, anebo zlepšit paměť, koncentraci, výkonnost a odolnost vůči stresu.
 • Neurofeedback má dlouhodobý účinek.
 • V našem institutu se zaměřujeme na pomoc s následujími obtížemi a oblastmi sebe-zdokonalování: (pro více informací ke konkrétnímu problému na něj klikněte myší)

No co je biofeedback vhodný

 • Poruchy učení a pozornosti
  • ADHD
  • Dyslexie, Dysortografie, Dyskalkulie
  • Impulzivita & nedostatek sebekontroly
  • slabá motivace
 • Emoční potíže
  • neurózy
  • Obsesivně-kompulzivní
  • strach, úzkost a deprese
  • psychosomatické nemoci
  • únava
 • Nervové potíže
  • Epilepsie
  • Autismus
  • Migréna a bolesti hlavy/těla
  • Tikové poruchy
  • Poruchy spánku, Insomnie
 •  Sebe-zdokonalování
  • zlepšení koncentrace & paměti
  • posílení vůle
  • motorické schopnosti
  • odolnost vůči stresu
  • zvýšení kreativity
  • podpora meditace

Psychoterapie

ověřené metody „léčby rozhovorem“ přizpůsobené potřebám klienta

 • Jednorázovou okamžitou první psychologickou pomocí
 • Krizovou intervenci (cca 5 sezení)
 • Krátkodobou terapii (20 sezení) – vhodné pro aktuální, resp. přechodné příznaky, jako např. fobie či nespavost
 • Střednědobou terapii (40 – 60 sezení) – vhodnou pro problémy vztahového života, počínaje osamělostí a hledáním partnera
 • Dlouhodobou terapii (okolo 100 s více sezení), jako je psychoanalýza

Psychoanalýza

Psychoanalýza je jednak jedna z metod psychoterapie, efektivní zvláště u dlouhodobějších problémů, jako deprese či změna osobnosti.

Psychoanalýza je také něco víc, než terapie klinických problémů. Je metodou hlubinného sebepoznání, včetně nevědomých duševních dějů. Je prostředkem cílené a trvalé proměny osobnosti, kterou si analyzand volí, do níž postupně vrůstá a pak automaticky užívá v celém následujícím životě.

Psychoanalytický koučink

Metoda, s úspěchem využívaná manažery a podnikateli, obecně těmi, kterým jde o profesní, sociální vzestup i osobnostní růst. Psychoanalytický koučink je zaměřen na jedince, kteří nepotřebují psychoterapii pro zdravotní potíže, a přesto mají problém uplatnit své schopnosti kvůli zábranám, jako např.:

 • Problémy zdravé sebeúcty, sebeprosazení (obava z neúspěchu i obava z úspěchu…)
 • Tréma, vrozená plachost, sociální fobie
 • Potíže s koncentrací, prokrastinací, organizací
 • Problémy s pozorností, únavnost
 • Nedostatečné ovládání impulsů, emocí či chování (např. ADHD)

 Psychoterapie / poradenství prostřednictvím telefonu (Skype, Hangouts…)

Pro klienty, pro něž jsou obtížné konzultace v denních hodinách či v Praze pro pracovní vytížení, vzdálené bydliště, či zdravotní omezení.

K dispozici do večerních hodin (do 21), popř. o víkendu.

Hlavní nabídku služeb dále doplňují

Partnerské poradenství, párová terapie

Pro ty, kterým může psycholog být prospěšný jako tlumočník, překladatel, nestranný pozorovatel, arbitr

Skupinová terapie

 •  jak pro řešení problémů, tak osobní rozvoj zdravých jedinců formou psychoterapie jedince ve skupině, i psychoterapie problémů skupinou
 • ekonomicky výhodné
 • vhodné pro skupinové objednávky

Psychoterapeutický a sociálně psychologický výcvik

v rozsahu od víkendových workshopů až po systematickou skupinovou práci 100 – 200 hodin. Vhodné pro:

 • Organizace i jednotlivce, kdož chtějí využívat metody psychoterapie, osvojit si specifické psychoterapeutické postupy (např. psychodrama, neverbální techniky)
 • Pro práci na sobě, rozvoj vlastní osobnosti
 • Pro práci s druhými lidmi, např. Organizaci a vedení týmů v práci, na táboře, sportovních oddílech
 • Psychoterapeutické minimum pro praxi – pro ty, kdo neaspirují na mnohaleté výcvikové programy pro zdravotnictví, či pro ně nemají odborné vzdělání

Psychologické intervence „v terénu“:

 • ve škole, jako např. konflikty v třídním kolektivu, konflikty mezi třídou a vyučujícími
 • na pracovišti
 • v rodinné komunikaci (např. asistence při předávání dítěte atp.)

Relaxační metody

 • Techniky navazující na autogenní trénink, svalovou relaxaci
 • Techniky navazující na jogu – regulace dechu (pranajama), nácvik meditačních stavů
 • Výběr technik a vypracování návodu k použití v domácích podmínkách, vyhodnocování efektu

Psychoterapie spojená s biofeedbackem

 • Pro praktický nácvik žádoucích stavů a schopností
 • Výkony, zvláště koncentrace, stabilní výkonnost, zvládání útlumu – až po špičkové výkony např. sportovců
 • Trvalá seberegulace / relaxace, např. pro navození či udržení spánku, okamžitě použitelnou úlevu od stresu aj.

Hypnoza

 • Metoda, která „oddělí“ (disociuje) vědomou mysl od nevědomé
 • Práce přímo s nevědomou myslí je zejména vhodná pro přímou nápravu u zjevných, ohraničených příznaků, jako jsou například chronická kožní onemocnění.

 

zavřít

Nahlásit příspěvek

Máte pocit, že takový příspěvek by tu neměl být? Popište nám prosím, co vám na příspěvku vadí.