Najdi Pomoc

Výsledky vyhledávání: Koktavost

Slovník pojmů

Psychiatrie - koktavost

Koktavost (též zejména odborně balbutismus, balbuties) je řečová porucha, při které je plynulost řeči neúmyslně přerušována opakováním jednotlivých slabik či částí slov nebo jejich nechtěným prodlužováním. Řeč je v některých případech proložena neúmyslnými pauzami, kdy koktavý člověk není schopen vydat žádný zvuk (tzv. řečové bloky). Lidé, kteří koktají, vědí, co chtějí říct. Přesto navzdory všemu svému úsilí nejsou schopni plynule a bez námahy promluvit. Všeobecně vžitá představa, že koktavost se vyznačuje pouze rychlým opakováním několika slabik, není tedy pravdivá.

Najdi další pomoc - logopedie

Logopedie (z řeckého ὁ λόγος, logos = slovo, řeč a paideia = výchova) se zabývá problematikou narušené komunikační schopnosti ve všech rovinách u všech věkových kategorií. Zahrnuje tedy vše od nejdrobnějších řečových vad, jako např. chybná výslovnost jedné hlásky, až po masivní řečové poruchy či naprostou nemluvnost. Má nejblíže k speciální pedagogice i k medicíně. V medicíně se setkáme spíše s pojmem klinická logopedie.

Odborné články

011 / Neurofeedback: fakta versus mýty

Od rýže v ústech k léčbě epilepsie. 1. část "Neurofeedback je dalším z pseudovědeckých přístrojů, které z lidí jen tahají peníze," dočetl jsem se na jakémsi blogu na webu Psychology Today. Četné výzkumy a klinické zkušenosti po celém světě však dokazují, že neurofeedback pomáha širokému spektru klientů s psychickými těžkostmi. Pojďme se povídat, oč skutečně jde.

odborné kontaky

img

THERAPY CENTRE - Logopedie

Najdi další pomocPraha 3, Vinohrady

V našem centru pomáháme dětem i dospělým s narušenou komunikační schopností a poruchami polykání. Klinická logopedka využívá moderní metody. U dětí používáme různé hry v přirozeném prostředí, které stimuluje jedince k rozvoji. Speciální péči věnujeme děteme postiženým vč. mentálních poruch. Provádíme diagnostiku i pravidelnou péči.

img

Therapy CENTRE - Neurofeedback

Najdi další pomocPraha 3, Vinohrady

Během úvodní diagnostiky metodou Neurofeedback (EEG biofeedback) zjistíte, jak jsou naladěny mozkové vlny v určitém okamžiku a v určité oblasti hlavy. Diagnostika prozradí, zda se např. mozek dítěte vyvíjí dle předpokladů. Výsledky slouží také jako podklad pro práci logopeda (u dětí s poruchami učení) nebo jiných specialistů. Pravidelné tréniky mozek učí regulovat svou elektrickou aktivitu tak, aby fungoval efektivněji. U zmiňovaných dětí se například často eliminují školní problémy. Ke každému klientovi však přistupujeme specificky a na základě výsledků diagnostiky navrhneme optimální terapeutický plán. Tato metoda je bezbolestná, neinvazivní.

img

Zuzana Paulová, DiS.

Najdi další pomocPraha 2

Jmenuji se Zuzana Paulová, pracuji jako vedoucí sociální služby v sociálně terapeutické Dílně Gawain, z.s. Jsem vystudovaný sociální pedagog, sociální umělec a umělecký terapeut. Dokončila jsem tříleté denní studium VOŠ pedagogické a sociální, obor sociální pedagogika a pětileté denní studium Akademie sociálních umění a umělecké terapie Tabor. Třetím rokem studuji nauku o lidské duši ve studijním oboru „Psýché a Logos“. V rámci chirofonetické praxe se soustřeďuji na práci s dítětem, rodinou a dospělými.

img

Mgr. Markéta Machanová

PsychologPardubice, Staré Čívice

Soukromá psychologická praxe Vnitřní Slunce v Pardubicích. Psychologické konzultace a poradenství. Terapie individuální i párové/partnerské. Klasická psychoterapie i alternativní terapeutické přístupy.

img

Druhá praxe psycholog Admin tester

Psycholog, Nesprávná

Testovací profil - prosím ignorujte.

img

ZŠ logopedická a ZŠ praktická Praha

Najdi další pomocPraha 8, Čimice

Základní škola logopedická pro žáky s vadami řeči a pro žáky s mentálním postižením. Logopedická péče v průběhu vyučování prostupuje všemi předměty, zařízení žákům poskytuje individuální i skupinovou logopedickou péči. Vzhledem k řečovému nebo mentálnímu postižení dětí je škola orientována na sportovní, hudební a výtvarnou činnost.

img

Mgr. Vojtěch Lebduška

PsychologPraha 3, Vinohrady

Psycholog a psychoterapeut nabízející individuální, párovou a rodinnou terapii. Externí kouč a supervizor pro firmy.

img

Mgr. Bohuslava Horská

PsychologBrno

Odbor pro manželství a rodinu při Církvi bratrské.

img

Mgr. Žaneta Wirthová

Najdi další pomocValašské Meziřící

Diagnostika a terapie řečových vad a poruch. Léčba poruch výslovnosti, koktavosti, breptavosti, afázie, vývojových poruch řeči a jazyka.

img

Mgr. Taťána Vojtásková

Najdi další pomocHavířov, Podlesí

Diagnostika a terapie všech typů narušení komunikační schopnosti, poruch výslovnosti, vývoje řeči, koktavosti a poruch řeči po CMP.

img

PhDr. Alexandra Švecová

PsychologVsetín

Psycholog se zaměřením na klinickou psychologii dětí i dospělých a dopravní psychologii. Provádí mj. psychodiagnostiku, individuální, párové, manželské, rodinné a skupinové terapie a dopravněpsychologická vyšetření.

img

Mgr. Jana Kašpárková

PsychologKrnov

Zajišťuji poradenství v obtížných životních situacích či pro volbu povolání. Nabízím individuální, párovou a rodinnou terapii. Provádím psychologickou diagnostiku.

img

Ing. Miluška Lhotáková

Najdi další pomocFrýdek Místek

Nabídka služeb kineziologické poradny se zaměřením na odstraňování problémů s učením, trémou, fobiemi, koktáním, depresemi a mezilidskými vztahy.

img

Mgr. Jana Fedorková

Najdi další pomocProstějov

Máte problém s koktavostí, patláním, špatnou výslovností či jinou vadou řeči? Pak navštivte logopedickou ordinaci v Prostějově. V naší ordinaci nabízím svým pacientům komplexní logopedickou péči a také provádíme reedukaci řeči dospělých po cévních mozkových příhodách a po úraze.

img

ACHat

PsychologHradec Králové

Poradna PaedDr. Anny Chaloupkové. Poskytuje služby školské a pedagogicko-psychologické, psychoterapeutické, výchovně vzdělávací a vědecko-výzkumnou činnost, alternativní programy a další služby.

img

Mgr. Markéta Hrubínová

Najdi další pomocPraha 7

Nestátní ambulantní zdravotnické zařízení pro děti a dospělé založené v roce 1997 s cílem pečovat o klienty s vadami a poruchami řeči, hlasu, sluchu a poskytovat poradenství v oblasti komunikace.

img

PaedDr. Milena Vránová - klinická logopedie

Najdi další pomocPraha 2, Vinohrady

Ordinace klinické logopedie pro děti i dospělé.

img

Mgr. Iva Bajtlerová

Najdi další pomocPoděbrady

Klinická logopedie a centrum canisterapie.

img

Mgr. Jitka Soušková Doleželová

Najdi další pomocNový Jičín

Logopedická ambulance. Terapie vad řeči.

img

LOGOMEDICAL, s.r.o.

Najdi další pomocPraha 1

Logopedická ambulance nabízí péči dětem i dospělým v oblasti poruch řeči (dyslálie, dysfázie, dysartrie, koktavost, breptavost, afázie), dále pak poruch hlasu, sluchu a poskytuje poradenství v oblasti komunikace a řečového projevu.

img

Klinická logopedie Ústí nad Labem

Najdi další pomocÚstí nad Labem, Severní Terasa

Nestátní zdravotnické zařízení zaměřené zejména na komplexní rehabilitační péči o děti a dospívající s narušenou komunikační schopností, s vadami a poruchami sluchu a hlasu.

img

Logopedické centrum - Mgr. Olga Pavlíková

Najdi další pomocVelká Bíteš

Naše ambulance klinické logopedie je nestátní zdravotnické zařízení. Poskytujeme odbornou logopedickou péči, zabýváme se diagnostikou, terapií i prevencí komunikačních obtíží nejen u dětí ale i dospělých. Jsme členem Asociace klinických logopedů ČR. Spolupracujeme se zdravotnickými pracovníky jako jsou pediatři, praktičtí lékaři, lékaři ORL, psychologové, dále s pedagogy v mateřských a základních školách, ale především s rodinou klienta.

img

Ambulance Klinické logopedie - Krajská nemocnice T. Bati

Najdi další pomocZlín

Diagnostika a léčba získaných poruch slovní komunikace (afazie, dysartrie, demence). Ambulance řeší i poruchy výslovnosti, koktavosti, huhňavosti.

img

Městská nemocnice v Litoměřicích - klinická logopedie

Najdi další pomocLitoměřice, Předměstí

Provozujeme ambulanci klinické logopedie. Poskytování péče v oblasti poruch řeči a jazyka u dětí a dospělých. Zajišťujeme léčbu v oblasti poruchy chápání řeči a vyjadřování, patlavosti, nemluvnosti, koktavosti. Dále se specializujeme na narušení článkování řeči nebo dětskou mozkovou obrnu.

img

Občanské sdružení Logo

Najdi další pomocBrno, Štýřice

Posláním OS LOGO je pomáhat osobám postižených závažnými poruchami komunikace a hybnosti, přičemž naším klientem není pouze samotný postižený, ale celá jeho rodina. Tuto pomoc poskytujeme prostřednictvím souboru komplexních služeb, jejichž cílem je umožnit daným osobám prožít plnohodnotný život, jak v osobní rovině, tak i na pracovním poli. Při práci s klienty klademe důraz na nácvik zvládání běžných denních aktivit, soběstačnosti a sebeobsluhy.

img

Mgr. Dana Šálová

Najdi další pomocKladno

Provoz ambulance klinické logopedie. Poskytuji péči v oblasti vad výslovnosti, koktavosti, poruchy sluchu, hlasu a řeči. Provádím rehabilitace při ochrnutí lícního nervu, po mozkových příhodách. Vyučuji odezírání.

img

LOGOPEDIE Polášková, s.r.o.

Najdi další pomocOlomouc

Provoz logopedie. Zabýváme se nápravou a terapii poruch a vad řeči - patlavost, opožděný vývoj řeči, koktavost, breptavost, poruchy hlasu a sluchu a poruchy komunikace po cévních mozkových příhodách. Poskytujeme orofaciální terapii u dětí s DC, hypotonií a DMO.

img

Mgr. Zuzana Vokáčová

Najdi další pomocJindřichův Hradec

Provozuji klinickou logopedii. Nabídka nápravy výslovnosti, vad řeči, hlasových poruch či poruch řeči po cévních mozkových příhodách. Zaměřujeme se na koktavost, brebtavost, nápravu sluchových vad a poruch, reedukaci hlasu a opožděný vývoj řeči.

img

Mgr. Halka Petláková

Najdi další pomocHustopeče

Provozuji ordinaci klinické logopedie.

img

Klinická logopedie, s.r.o.

Najdi další pomocPraha 4, Krč

Nabízíme komplexní logopedickou diagnostiku i terapii pro děti i dospělé s poruchami řeči či komunikace.

img

Mgr. Kamila Starostková

Najdi další pomocOstrava, Poruba

Soukromá klinická logopedie poskytující komplexní péči v oboru - dispenzární, preventivní, diagnostickou, léčebnou pro dětské i dospělé pacienty.

img

Mgr. Julie Šulcová

Najdi další pomocPraha 1, Nové Město

Soukromá logopedická praxe poskytující péči pro děti i dospělé, nápravy vad řeči, koktavosti, práce se stavy po mozkových příhodách atd.

img

Mgr. Renata Mrozková

Najdi další pomocJablunkov

Samostatná ordinace klinické logopedie, která nabízí komplexní logopedickou péči u dětí a dospělých v oblasti poradenství, diagnostiky a léčby.

img

PaedDr. Jana Vobořilová

Najdi další pomocTurnov

Soukromá ordinace klinické logopedie. PaedDr. Jana Vobořilová diagnostikuje a provádí terapii vad řeči jako je například koktavost, breptavost (rychlé tempo řeči), dysartrie, opožděný vývoj řeči apod.

img

Poliklinika Denisovo nábřeží - Logopedie

Najdi další pomocPlzeň, Východní Předměstí

Logopedická ambulance v EUC Klinice Plzeň poskytuje logopedickou péči dětem i dospělým v celé šíři s cílem dosáhnout maximálního komunikačního potenciálu klientů.

img

PaedDr. Jiřina Bártová

Najdi další pomocČeský Krumlov

Logopedická ambulance zajišťující terapii poruch řeči u dětí a dospělých. Provozuje ordinaci v Českém Krumlově a v Kaplici.

img

PeadDr. Alena Merunková

Najdi další pomocKladno, Kročehlavy

Klinická logopedie Kladno, soukromé nestátní zařízení. Diagnostika a terapie narušené komunikační schopnosti u dětí a dospělých.

img

PhDr. Alena Ptáčková

Najdi další pomocOstrava, Poruba

Komplexní péče v oboru klinická logopedie - dispenzární, preventivní, diagnostická, léčebná. Logopedická ambulance zajišťuje komplexní péči v oblasti narušené komunikační schopnosti u dětských a dospělých pacientů.

img

Ambulance Klinické logopedie - Olomouc

Najdi další pomocOlomouc

Provoz ambulance klinické logopedie. Poskytujeme akutní i následnou péči o pacienty s poruchami komunikace. Provádíme diagnostiku a terapii poruch komunikace po úrazech mozku, mozkových expanzí, zánětlivých onemocnění centrální nervové soustavy a mozkových atrofií a intoxikací mozku.

img

Mgr. Monika Šulistová

Najdi další pomocPraha 5

Provozuji logopedickou ambulanci pro děti i dospělé. Nabízím nápravy výslovnosti, hlasových poruch či poruch řeči po cévních mozkových příhodách. Zaměřujeme se na koktavost, brebtavost, nápravu sluchových vad, reedukaci hlasu a opožděný vývoj řeči.

img

Bc. Dana Kostúrová

Najdi další pomocPraha 8, Ládví

Zaměření na One Brain-kineziologii a Reiki léčení. Dále se zabývá vizuální diagnostikou čaker a zdravotního stavu s návrhem léčby, Bachovou květovou terapií a tanečními kurzy sloužící k odblokování studu a trémy.

img

Alternativní poradna.cz

Najdi další pomocPlzeň, Severní předměstí

Mgr. Miroslav Jirman je matematik, speciální pedagog, psycho-hypnoterapeut, samovůdčí Alternativní poradny Plzeň. Specialista na rozvoj lidského potenciálu.

img

Kineziologie Náchod

Najdi další pomocČervený Kostelec

Zabývám se kineziologií, rozvojem osobnosti a havajskou metodou léčení zvanou Ho'oponopono. Nabízím kurzy kreslení pravou mozkovou hemisférou a hubnutí. Možnost automatické kresby pro zjištění chybějících doplňků stravy a posílení čaker.

img

ZŠ logopedická Týn nad Vltavou

Najdi další pomocTýn nad Vltavou

Základní škola pro děti s řečovými a kombinovanými vadami, jejichž nedostatky nelze odstranit foniatrickou ani logopedickou ambulantní péčí.

img

Mgr. Ing. Alena Hauptmanová

Najdi další pomocPraha

Metody aktivace mozkové činnosti pro Vás a Vaše nejbližší.

img

Testovací profil - ignorujte prosím - Super Psycholog Praha - Pražský psychologický tým mladých nadšených psychologů v hlavním městě Praha a obcích kolem Prahy

PsychologPraha

Testovací profil, ignorujte prosím. Profil založený za účelem testování funkcionalit portálu.

img

PhDr. Lenka Bukovská

PsychologVsetín

Téměř každý člověk se někdy dostane do situace, kdy potřebuje pomoc odborníka. PhDr. Lenka Bukovská má všechny odpovídající atestace pro práci ve zdravotnictví - specializaci pro oblast diagnostiky dětí i dospělých, atestaci pro výkon psychoterapeuta. Zaměřuje se také na dopravní psychologii.