Najdi Pomoc

Výsledky vyhledávání: Sociální služby a školy

Slovník pojmů

Nic nenalezeno

Odborné články

Nic nenalezeno

odborné kontaky

img

Bc. Daniela Dzvoníková

Najdi další pomocPraha 2

Daniela Dzvoníková je absolventkou Akademie sociálního umění Tabor. Dále vystudovala obor Speciální pedagogika - vychovatelství.Během roční praxe působila jako co-worker v Camphillu Cairnlee House. Od roku 2102 pracuje v Akademii sociálního umění Tabor.

img

Zuzana Paulová, DiS.

Najdi další pomocPraha 2

Jmenuji se Zuzana Paulová, pracuji jako vedoucí sociální služby v sociálně terapeutické Dílně Gawain, z.s. Jsem vystudovaný sociální pedagog, sociální umělec a umělecký terapeut. Dokončila jsem tříleté denní studium VOŠ pedagogické a sociální, obor sociální pedagogika a pětileté denní studium Akademie sociálních umění a umělecké terapie Tabor. Třetím rokem studuji nauku o lidské duši ve studijním oboru „Psýché a Logos“. V rámci chirofonetické praxe se soustřeďuji na práci s dítětem, rodinou a dospělými.

img

Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené Plzeň

Najdi další pomocPlzeň, Doubravka

Škola zajišťující předškolní a základní vzdělávání podle školního vzdělávacího programu "Neslyším, ale rozumím" zpracovaného podle RVP pro předškolní a základní vzdělávání.

img

Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování

Najdi další pomocPraha 5

Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování s celopražskou působností. V současné době má 148 žáků v 19-ti třídách, kde mohou žáci plnit docházku v plném rozsahu.

img

ZŠ logopedická a ZŠ praktická Praha

Najdi další pomocPraha 8, Čimice

Základní škola logopedická pro žáky s vadami řeči a pro žáky s mentálním postižením. Logopedická péče v průběhu vyučování prostupuje všemi předměty, zařízení žákům poskytuje individuální i skupinovou logopedickou péči. Vzhledem k řečovému nebo mentálnímu postižení dětí je škola orientována na sportovní, hudební a výtvarnou činnost.

img

MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené

Najdi další pomocValašské Meziřící

Spojuje Speciální pedagogické centrum, Mateřskou školku, Základní školu, Střední školu a SOU a Internát.

img

Autenticita

Najdi další pomocPraha 10, Kolovraty

Nabízím semináře, přednášky a osobní terapii pro dospělé, děti a dospívající v oblasti pozitivní psychologie, meditace mindfulness a sociálního a emočního učení.

img

SPC pro zrakově postižené děti Hradec Králové

Najdi další pomocHradec Králové

Již od roku 1992 se snažíme poskytovat co nejkvalitnější odbornou podporu dětem s těžkým zrakovým handicapem, které jsou integrovány v běžných vzdělávacích zařízeních (MŠ, ZŠ, ZŠ speciální apod.) v místě svého bydliště. Péči poskytujeme v rámci celého Královéhradeckého kraje.

img

Mgr. Jana Plecháčová

Najdi další pomocOdolena Voda

Speciální pedagog a logopedický asistent poskytující služby pro děti od předškolního věku.

img

Mgr. Lydie Vránová

Najdi další pomocBřeclav

Soukromá poradna logopedie a speciální pedagogiky vedená speciálním pedagogem (logopedem) nabízí logopedické poradenství pro klienty od 3 let, program pro rozvoj pozornosti Kupoz a adaptační program pro děti ve věku od 4 do 8 let.

img

ZŠ a MŠ Praha Nebušice

Najdi další pomocPraha 6

ZŠ a MŠ v Praze Nebušicích nabízí logopedii, školního, výchovného a kariérního poradce.

img

MŠ Červená Řečice

Najdi další pomocČervená Řečice

Provozujeme jednotřídní mateřskou školu pro 37 dětí s jídelnou. Nabízíme výuku anglického jazyka a plavání včetně kroužku muzikoterapie. Pořádáme výlety do muzeí, divadel, kin i do přírody.

img

Barevný strom

Najdi další pomocDobřichovice

Nabízíme aktivizační program pro seniory, kteří již nemohou zůstat sami delší dobu doma, v malém kolektivu. Pořádáme různá cvičení, zájmové aktivity, procházky, pracovní činnosti, hry či muzikoterapie.

img

Střední škola, ZŠ a MŠ Frýdek-Místek

Najdi další pomocFrýdek-Místek

Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola se nachází v místecké části města Frýdku-Místku a vzdělávání probíhá také na u odloučeném pracovišti. Naše školy jsou bezbariérové. Vyučujeme děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, s mentálním postižením různého stupně a v kombinaci s více vadami a žáky s poruchami autistického spektra.

img

Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.

Najdi další pomocPardubice

Posláním Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o.p.s. je poskytovat dětem, mládeži a dospělým lidem se zdravotním postižením vzdělávání a další služby směřující k rozvoji jejich osobnosti a zapojení do běžného života na základě individuálních potřeb a možností.

img

ZŠ a MŠ Mohelnice

Najdi další pomocMohelnice

Provoz speciální mateřské školy pro 12 dětí od 3 až do 7 let. Staráme se o děti s různými stupni mentální retardace, DMO, LMD, vadou řeči, epilepsií nebo pohybovým postižením či zrakovým postižením. Podporujeme zdravý, tělesný, psychický a sociální vývoj.

img

ZŠ a SŠ Březejc

Najdi další pomocVelké Meziříčí

Provozujeme střední školu zajišťující výuku oboru tkalcovské práce i jednoletá a dvouletá praktická škola. Možnost příjmu žáků během školního roku, využití počítačů, multimediální techniky a internetu při výuce či širšího slovního hodnocení.

img

Senior Pohoda, z.ú.

Najdi další pomocBrno

Jsme nezisková organizace poskytující služby pro seniory a tělesně postižené.

img

Domov Alzheimer Roztoky u Prahy

Najdi další pomocRoztoky

Provozujeme domov s pečovatelskou službou se specializací na Alzheimerovo onemocnění. Poskytujeme služby denního stacionáře. K dispozici je vybavená kuchyň, výtah, prádelna, zabezpečená terasa se zahradou. Součástí pokojů je vlastní sociální zařízení či TV.

img

Modrá pomněnka - centrum pomoci rodinám nevyléčitelně nemocných a pozůstalým

Najdi další pomocČeské Budějovice

Jihočeské centrum pomoci pro rodiny umírajících pacientů a pro pozůstalé nabízí pomoc v období truchlení a smutku, ale i těm, kteří se ocitli v těžkém životním období – v situaci, kdy jsou nemocní, jejich nemoc již nereaguje na kurativní léčbu, není již možné vyléčení a oni se stávají více či méně závislí na pomoci druhých.

img

Městská správa sociálních služeb v Mostě

Najdi další pomocMost

Organizace poskytuje podporu a pomoc uživatelům formou pobytových, terénních a ambulantních služeb. Věnuje se seniorům, osobám se zdravotním postižením, dětem a osobám v krizi.

img

Centrum sociálních služeb

Najdi další pomocBrno, Židenice

Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace města Brna, zastřešuje řadu odborných pracovišť poskytujících řadu sociálních služeb, které v průběhu života může potřebovat každý člověk, pokud se dostane do nepříznivé životní či sociální situace. Jestliže k takovéto situaci dojde, naše organizace si přeje, aby služby pro uživatele byly zajištěny na odborné úrovni, důstojně a v příjemném prostředí.

img

Speciální ZŠ, MŠ a praktická škola Moravská Třebová

Najdi další pomocMoravská Třebová

Nabízíme ubytování pro studenty se specializací na mentálně postižené. Zaměřujeme se na vytvoření pracovních návyků, morálky, manuální zručnosti a kladného vztahu k práci.

img

Poliklinika Bílý Dům - laktační poradna

Najdi další pomocBrno

Provoz výživové a laktační poradny. Individuální a skupinové výživové poradenství pro děti různých věkových kategorií. Zajišťujeme edukační projekty pro mateřské školky a základní a střední školy. Dále poradenství v oblasti snižování či zvyšování tělesné hmotnost.

img

ZŠ a MŠ speciální Uherské Hradiště

Najdi další pomocUherské Hradiště

Vzděláváme děti a žáky s kombinovaným postižením (mentálním, smyslovým, tělesným), děti s nerovnoměrným vývojem, poruchami pozornosti, s těžkými vadami řeči a děti s poruchami autistického spektra.

img

MŠ, ZŠ a speciální ZŠ Bártlova

Najdi další pomocPraha 9

Žáci Základní školy speciální se vzdělávají v kmenové budově školy v Bártlově ulici 83 v Praze 9 Horních Počernicích a ve dvou detašovaných pracovištích: Praha 9 – Hloubětín, Svépravická 701 a na Proseku, Litvínovská 300.

img

ZŠ a SŠ Credo, o.p.s.

Najdi další pomocOlomouc

Základní škola a Střední škola CREDO, o.p.s. je školou samostatně zřízenou pro žáky s kombinovaným postižením a pro žáky s poruchou autistického spektra.

img

Senior Teplice, z. s.

Najdi další pomocTeplice

Senior Teplice, z. s. je organizace s již dlouholetou tradicí. V současné době poskytujeme pět sociálních služeb - pečovatelskou službu, denní a týdenní stacionář, pobytovou odlehčovací službu a sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením.

img

ZŠ a praktická škola Beroun

Najdi další pomocBeroun

Škola vzdělává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve věku povinné školní docházky a žáky ve střední škole – Praktické škole dvouleté.

img

Slezská diakonie - Karmel

Najdi další pomocTichá

Jsme nestátní nezisková organizace, která poskytuje své služby v sociální oblasti. Cílovou skupinou jsou lidé s postižením, senioři, lidé bez domova a všichni ti, kteří se dostali do nejrůznějších těžkých životních situací. Ve své práci realizujeme biblické zásady lásky a služby lidem potřebným a lidem v nouzi.

img

MŠ, ZŠ a Praktická škola, Trutnov

Najdi další pomocTrutnov, Horní Staré Město

Škola zajišťující předškolní, školní a střední vzdělávání pro děti a žáky se zdravotním postižením. Organizujeme pravidelné výlety za kulturou a sportem, exkurze, vánoční besídky nebo sezení s rodiči. Vedeme kroužek arteterapie, keramiky, sportovních aktivit nebo zdravovědy.

img

ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení a MŠ logopedická Schola Viva, o.p.s.

Najdi další pomocŠumperk

Jsme úplná základní škola. Součástí je základní škola, mateřská škola, školní družina, školní klub, výdejna stravy a speciálně pedagogické centrum.

img

Domov pro seniory Máj ČB

Najdi další pomocČeské Budějovice

Domov pro seniory Máj České Budějovice je příspěvkovou organizací zřízenou statutárním městem České Budějovice. Naší hlavní činností je poskytování pobytových a ambulantních služeb sociální péče.

img

MŠ, ZŠ speciální a praktická škola Diakonie ČCE Rolnička Soběslav

Najdi další pomocSoběslav

Provozujeme MŠ, ZŠ speciální a jednoletou a dvouletou praktickou školu.

img

ZŠ, MŠ a PŠ Kolín

Najdi další pomocKolín

Základní škola praktická a speciální pro 190 žáků. K dispozici je družina, klub a jídelna. Nabízíme pomoc asistentů, speciální pomůcky, bezbariérový přístup, vyučování na 9 interaktivních tabulích, genetickou metodu čtení a výuku zaměřenou na čtenářskou a matematickou gramotnost.

img

LMŠ Permoník

Najdi další pomocČerná Hora

Provozujeme lesní mateřskou školku se zaměřením na alternativní způsob výchovy. Kombinujeme znalosti alternativních pedagogických směrů a prvky Montessori a Waldorsfké pedagogiky. Nabízíme zájmové kroužky – turistický, keramický, muzikoterapii a Kreativní svět.

img

Dům s pečovatelskou službou \"Penzion\" Polička

Najdi další pomocPolička, Horní Předměstí

Zajišťujeme ubytování občanům ve starobním nebo invalidním důchodu, jejichž zdravotní stav a věk umožňují, vést poměrně samostatný život. Pečovatelská služba garantuje poskytnutí péče a pomoci v oblastech osobní hygieny, zvládání běžných úkonů, stravování a seberealizace. Dům s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička nabízí volnočasové aktivity pro obyvatele DPS i seniory a osoby se zdravotním postižením z Poličky a blízkého okolí.

img

Mateřská škola Svatopluka Čecha

Najdi další pomocChrudim III

Provozujeme mateřskou školu s celkovou kapacitou 135 míst. K dispozici je školní jídelna. Součástí školy jsou speciální třídy pro zdravotně oslabené a postižené děti. Pro děti zajišťujeme canisterapii, muzikoterapii, výuku plavání a anglického jazyka. Možnost využití pěveckého kroužku.

img

Domov Laguna Psáry, poskytovatel sociálních služeb

Najdi další pomocPsáry

Nabízíme výchovu a vzdělávání dětem, mládeži i dospělým lidem s mentální retardací. K dispozici je tělocvična a klubovna pro pořádání kulturních akcích a diskoték. Věnujeme se keramice, práci s přírodními materiály, muzikoterapii, plavání, atletice, volejbalu a tanečním aktivitám.

img

Základní škola a praktická škola Beroun

Najdi další pomocBeroun

Státní praktická škola zajišťující výuku dvouletého oboru praktická škola. Vzděláváme studenty s poruchami řeči, lehkým mentálním postižením, středně těžkým a těžkým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami a autismem. Nabídka logopedické péče, arteterapie, muzikoterapii a dalších.

img

Mateřská škola a Základní škola speciální NONA, o.p.s

Najdi další pomocNové Město nad Metují

Základní škola pro 44 dětí zajišťuje výchovu a vzdělávání dětí s mentálním postižením, kombinovanými vadami a autismem. Poskytujeme bazální stimulace, osobní asistence, canisterapii, muzikoterapii, dramaterapii, logopedii, rehabilitační cvičení a plavání. Navštěvujeme solnou jeskyni.

img

Mateřská škola Veselá školka

Najdi další pomocŠumperk

Provozujeme dvoutřídní mateřskou školu s jídelnou. Možnost navštěvování plaveckých, lyžařských a bruslařských kurzů včetně keramického kroužku. Nabízíme výuku anglického jazyka. K dispozici jsou houpačky, basketbalový koš, skákací panák a odrážedla. Pořádáme besídky či výlety do Zoo a knihovny.

img

Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola, Brno

Najdi další pomocBrno

Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola, Brno, Ibsenova 1 je škola samostatně zřízená pro vzdělávání žáků s mentálním postižením, souběžným postižením více vadami a pro žáky s poruchou autistického spektra. Škola poskytuje vzdělávání podle vzdělávacích programů pro předškolní, základní a střední vzdělávání.

img

Mateřská škola Horažďovice

Najdi další pomocHoraždovice

Mateřská škola pro 127 dětí s jídelnou. Výuka je zaměřena na estetickou a ekologickou výchovu. Nabízíme pobyt ve školce vyzkoušet nanečisto, poradenství, logopedickou péči, půjčování odborné literatury. Pořádáme zájmové aktivity, dílny pro rodiče, pěvecký sbor, muzikoterapii a další.

img

Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení a Mateřská škola Logopedická Schola Viva, o.p.s.

Najdi další pomocŠumperk

Základní škola pro 150 žáků se specifickými poruchami učení. Součástí školy je školní družina, školní klub, jídelna a speciálně pedagogické centrum.

img

Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín

Najdi další pomocHodonín

Jsme neziskovou organizací, jejímž cílem je podporovat a hájit hodnoty manželství a rodiny.

img

Národní ústav pro autismus, z.u.

Najdi další pomocPraha 8, Libeň

NAUTIS poskytuje komplexní nabídku služeb pro lidi s poruchou autistického spektra (PAS) a jejich rodiny v České republice. Je registrovaným poskytovatelem terénních a pobytových sociálních služeb a realizuje program podporovaného zaměstnávání. Provozuje ojedinělé celoroční pobytové zařízení pro osoby s autismem a těžkým problémovým chováním.

img

Mateřská škola Eliška

Najdi další pomocOpava, Předměstí

Mateřská škola pro 72 dětí s jídelnou. Zajištění předškolního vzdělávání se zaměřením na zrakové postižení a na vady řeči. Provádění logopedické a pleoptické péče včetně muzikoterapie, hipoterapie, hydroterapie či canisterapie. Nabízíme pro děti saunování v infrasauně i cvičení jógy.

img

Akademie sociálního umění Tábor

Najdi další pomocPraha 2, Vinohrady

Rozvíjíme znalosti a dovednosti v oblasti léčebné pedagogiky a sociálně umělecké terapie.

img

Pink Crocodile School

Najdi další pomocPraha 9, Letňany

Provozujeme mateřskou školu. Jedna třída je mezinárodní česko-anglická a druhá třída je určena pro děti s kombinovaným postižením. Pořádáme zájmové kroužky, besedy, výlety či tématické dny. Nabízíme fyzioterapie, logopedii a jazykovou terapii, canisterapie a muzikoterapie.

img

Centrum Bazalka

Najdi další pomocČeské Budějovice 4

Základní škola pro 18 žáků. Vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

img

Domov pro seniory Doksy

Najdi další pomocDoksy

Provoz domova pro seniory a denního stacionáře. Nabídka terénní pečovatelské služby. Domov také zajišťuje několik volnočasových aktivit včetně muzikoterapie a aromaterapie, malování, sportovních her či kulturních programů. Prosazujeme individuální přístup.

img

Domov pro seniory v Chebu

Najdi další pomocCheb

Nabízíme kompletní pečovatelské služby seniorům. Kapacita objektu je 80 lůžek. K dispozici jsou jedno a dvou lůžkové pokoje se sociálním zařízením. Pro seniory pořádáme tréninky paměti, muzikoterapie, kroužek poezie a zpěvu, kroužek ručních prací, různé soutěže, promítání filmů, přednášky a další.

img

Ústav sociální péče Křižanov

Najdi další pomocKřižanov

Vytváření podmínek k prevenci sociální izolace dětí od 3 let s mentálním postižením a mládeže i dospělých s přidruženými a kombinovanými vadami.

img

Monte školka Olomouc

Najdi další pomocOlomouc, Povel

Přijímáme děti od 2 let k pravidelné i pružné docházce. Nabízíme 10 let zkušeností - muzikoterapie, angličtina, kanisterapie a další. Nabízíme také kurzy s Dr. Evou Štarkovou.

img

Soukromá mateřská škola Sluníčko

Najdi další pomocOstrava, Poruba

Přátelská mateřská školka s kapacitou 24 dětí. Nabídka předškolního vzdělávání. Specializujeme se na rozvoj hudebních, výtvarných, dramatických a pohybových schopností dětí. Nabízíme kroužek arteterapie, muzikoterapie i keramiky.

img

Báječná školička

Najdi další pomocOlomouc, Černovír

Provoz soukromé mateřské školy s individuálním přístupem a malým počtem dětí ve třídě. Zaměřujeme se na sportovní, hudební, lesní, dramatické a kreativní aktivity a předškolní přípravu. Pro děti již od dvou a půl let. Pro děti je přichystána muzikoterapie, maňáskové divadlo a logopedické chvilky.

img

Domov pro seniory Sokolnice

Najdi další pomocSokolnice

Zajišťujeme sociální služby s individuálním přístupem k seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost. Poskytujeme ubytování a stravování 120 klientům.

img

Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou

Najdi další pomocLiberec

Poskytujeme domov pro seniory a domov se zvláštním režimem pro osoby se sníženou soběstačností. K dispozici je celkem 96 míst. Zajišťujeme zdravotní a ošetřovatelské služby, sociální služby, zájmovou činnost a aktivizace, kulturní program. Pořádáme muzikoterapie, výlety a rehabilitační cvičení.

img

Základní škola a Mateřská škola Mohelnice

Najdi další pomocMohelnice

Provoz speciální mateřské školy pro 12 dětí od 3 až do 7 let. Staráme se o děti s různými stupni mentální retardace, DMO, LMD, vadou řeči, epilepsií nebo pohybovým postižením či zrakovým postižením. Podporujeme zdravý, tělesný, psychický a sociální vývoj.

img

Základní škola praktická, Základní škola speciální a Mateřská škola

Najdi další pomocKladno

Praktická a speciální základní škola pro 89 žáků s jídelnou a družinou určená pro děti s různým postižením, vadami a pro děti po těžkých úrazech. Nabídka výtvarného, keramického, dramatického a sportovně turistického kroužku, canisterapie, muzikoterapie a terapie dotykem.

img

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín

Najdi další pomocZlín

Základní škola speciální a praktická pro 70 žáků s družinou a jídelnou. Pro děti nabízíme kroužek zumby, počítačový, sportovní a muzikoterapie.

img

Dům klidného stáří Glossus, s.r.o.

Najdi další pomocLuže

Provoz domova pro seniory s komplexní a nepřetržitou péčí. Zajišťujeme celodenní stravování. K dispozici jsou jednolůžkové až čtyřlůžkové pokoje se společným sociálním zařízením na chodbě. Zajišťujeme kadeřnické služby včetně pedikúry, muzikoterapie, ergoterapie, canisterapie či aromaterapie.

img

Domov Jitka, o.p.s.

Najdi další pomocVsetín

Náš Domov provozuje týdenní stacionář pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Poskytujeme také odlehčovací službu, a to když pečující osoba obzvlášť naléhavě potřebuje, aby se někdo postaral o rodinného příslušníka s postižením.

img

Radmila Zábojová

Najdi další pomocBrno, Veveří

Emoční koučování. Jsem sociální pedagog, koučka pracující s vizuální podporou, konzultantka podpory pro lidi s autismem, arteterapeutka.

img

Odborné učiliště a ZŠ Sluneční

Najdi další pomocHostinné

Provozujeme ZŠ pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, ZŠ speciální a speciální třídu pro děti s autismem.

img

MŠ logopedická Na Robinsonce Ostrava

Najdi další pomocOstrava

Pečujeme o děti s vadami řeči a integrujeme děti s kombinovanými vadami a autismem.

img

Dagmar Rusková

Najdi další pomocPlzeň, Doubravka

Studio P-Greis je sociálně společenská organizace, která svou činnost zaměřila na člověka v celé své šíři. Každý, kdo hledá řešení má možnost pomoci nabízených akci najít směr ze svých situací a zvládnout svůj život. Myslete, že nemocnice je nucená dovolená. Dovolte si najít čas na prevenci a na dovolenou si zajeďte tam, kde chcete být zdraví a ještě zdravější se vracejte domů.

img

Křištálová univerzita

Najdi další pomocPraha 11

Škola věku Vodnáře pro každého. Jejím cílem je doplnění základního vzdělání člověka v oborech, které se nepřednáší na běžných školách. Tyto znalosti mohou pomoci každému z nás vyznat se v této nové době a poradit si v různých situacích, které budou přicházet.

img

Dobromysl

Najdi další pomocBeroun

Dobromysl o. p. s. poskytuje profesionální sociální služby dětem, mladistvým i dospělým se zdravotním postižením z Berouna a širokého okolí.

img

ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Plzeň

Najdi další pomocPlzeň, Doubravka

Provozujeme speciální mateřskou a základní školu pro děti s poruchami sluchu a různými specifickými poruchami učení. Nabízíme různé kroužky. Pořádáme výlety, besídky, divadelní představení a exkurze.

img

ZŠ pro žáky se specifickými poruchami chování

Najdi další pomocPraha 5

Realizujeme výchovu a vzdělávání dětí se specifickými poruchami chování. Škola má celopražskou působnost a je plně organizovaným školským zařízením.

img

ZŠ logopedická Týn nad Vltavou

Najdi další pomocTýn nad Vltavou

Základní škola pro děti s řečovými a kombinovanými vadami, jejichž nedostatky nelze odstranit foniatrickou ani logopedickou ambulantní péčí.

img

MŠ a ZŠ pro sluchově postižené Brno

Najdi další pomocBrno, Řečkovice

Základní a mateřská škola pro děti se sluchovým postižením.

img

Mgr. Ing. Alena Hauptmanová

Najdi další pomocPraha

Metody aktivace mozkové činnosti pro Vás a Vaše nejbližší.