Najdi Pomoc
Nechci vybírat

psycholog

Kliknutím vyberte detail odbornosti

024 / Kouč musí především znát sám sebe!

Vážění čtenáři, i v letošním roce přinášíme speciální přílohu Koučink 2016. Je určena vám všem, kteří máte o koučování zájem - ať už jako klienti, či koučové. Najdete v ní zajímavé tipy na různé koučovací styly a přístupy, informace pro další profesní růst koučů i kontakty na ty, kteří vás mohou při hledání vaší cesty k pracovnímu úspěchu a spokojenému životu provázet. Zajímá vás, jak se stát dobrým koučem, jaké odborné i osobnostní kvality jsou potřebné k tomu, aby kouč dokázal najít způsob práce, který odpovídá individuálním potřebám každého klienta? Seznamte se také s nejčastějšími předsudky a mýty, s nimiž lidé do koučování vstupují, a které jim brání v jejich vlastním osobním růstu. Koučování v pojetí Academy of Coaching Excellence umožňuje pravdivější pohled na sebe i na druhé.

Autor: red

Koučování dnes využívá poznatků mnoha psychologických disciplín, kreativně je přetváří a aplikuje do své praxe. Poznatky z psychologie osobnosti, psychologie motivace, neurověd či tradiční tvarové psychologie (Gestalt) jsou cennou inspirací pro tento mladý obor. Lze říci, že nové trendy v koučování navazují na nejnovější psychologické poznatky.

Hlavním mottem Academy of Coaching Excellence (ACE), která nabízí pestrou paletu využití různých koučoa psychologických škol, je „Vytvořte si vlastní koučovací styl“. Její výcviky a kurzy koučování vycházejí z toho, že každý člověk je neopakovatelným originálem, a proto každý bude koučovat jinak. Nejdůležitější je reflexe vlastního přístupu a neustálá práce na zvědomování toho, co děláme a proč to děláme.

Výstižně to vyjádřil jeden z absolventů výcviků ACE:
„Uvědomil jsem si důležitost vnitřní síly každé osoby, jak je každý jedinečný a jak úžasný potenciál je v nitru každého člověka. Uvědomil jsem si důležitost raportu, sílu naslouchání, sílu neposuzování, sílu podpory, důležitost pozitivního feedbacku pro každého. Zároveň i důležitost výzev a zvědavosti - nechat koučovaného najít to nejlepší pro něj. A vždy to může být něco jiného než bych čekal, protože každý je jiný.“

Právě zvyšování uvědomění (jeden ze dvou hlavních principů formulovaný zakladatelem koučování Johnem Whitmorem) je i klíčovou náplní kurzu v Gestalt koučování, který se v ACE uskuteční již poněkolikáté. Gestalt představuje unikátní otevřený filozoficko-psychologický náhled na svět, který nabízí spíše způsoby, jak se k okolnímu světu vztahovat a prožitkově jej zkoumat, ne formální ucelené odpovědi ve stylu správně, nebo špatně. Kurz především umožňuje na vlastní kůži zažít klíčové pojmy Gestalt přístupu, jako jsou figura/pozadí, kontaktní cyklus nebo polarity. Nabízí rovněž široký prostor pro trénink experimentů a pohled do vlastního stínu.

Mezi novinky minulého roku patří v ACE kurz Transformačního koučování, s podtitulem Koučování pod hladinou. Když pozorujeme, co lidé dělají, vidíme pouze malou část jejich osobnosti - stejně jako u ledovce - a přicházíme o důležité postřehy a vhledy. Pro dlouhodobě účinné koučování je potřeba se zaměřit nejen na chování koučovaného, ale také na jeho postoje a přesvědčení. Jedině díky změnám na těchto hlubších úrovních lze dosáhnout trvalého efektu koučovacího programu. „Když začnete u sebe a u svých přesvědčení, pochopíte, kdo jste a co je pro vás důležité. Teprve potom jste připraveni být nápomocní i ostatním. Dokázat oddělit to, co je více o vás a co o klientech, které koučujete.“ dodává ředitel Coaching Systems a lektor tohoto kurzu Norbert Riethof.

Záměrem workshopu MBTI® v koučování je prohloubit své sebepoznání a vědoměji si všímat, jak osobnostní typologie ovlivňuje náš způsob koučování a komunikace obecně. V druhém kroku pak se citlivěji nalaďovat na komunikačního partnera a vyvažovat své preferované funkce opačnými polaritami tak, abychom zvyšovali pravděpodobnost, že oslovíme každý z 16 osobnostních typů podle MBTI®. MBTI® a jeho využití je jednou z možností, jak si osvojit klíčovou kompetenci kouče: Sebepoznání. Podle EMCC je to dokonce první a nejdůležitější kompetence profesionálního kouče či mentora. „Nepřestává mě na těchto workshopech bavit a fascinovat, jak se typologické rozdíly projevují a objasňují již v průběhu prvního dne zaměřeného na sebepoznání. Právě prostřednictvím vlastních zážitků a uvědomění dokážeme pak v roli kouče lépe předvídat a vyhodnocovat situace a hlavně si být stále vědomi, jak každý je jiný a jedinečný. A to, co dobře vyhovuje jednomu, může být pro druhého stresem a zátěží“, dodává lektorka kurzu Anita Crkalová.

Předstupněm pro dlouhodobý výcvik v koučování Practitioner je kurz Základy koučování v praxi, který lze absolvovat samostatně nebo právě jako první modul dlouhodobé průpravy pro každého, kdo se chce stát profesionálním koučem. Výcvik Practitioner jako jediný v ČR získal akreditace od obou největších světových asociací v oboru - od Mezinárodní federace koučů (ICF) a Evropské rady pro mentorování a koučování (EMCC). V Academy of Coaching Excellence se letos otevírá již 14. běh.

„Pro mě osobně byla účast na Practitioneru velkým obohacením a posunem, kde a kdy si prostě všechno sedlo a do sebe zapadlo. Cítím se mnohem více kompletním člověkem a radostným koučem. Také jsem si vyřešil některé citlivé věci ve stylu: Nejlépe pomůžeš klientovi, když si ten problém nejdříve vyřešíš sám. A asi jsem si ten kurz i vybral ve správný čas, že mi to tak sedlo,“ doplňuje jeden čerstvý absolvent ACE.

O autorovi: Norbert Riethof se věnuje koučování od počátků svého působení v ČR a patří ke zdejším průkopníkům oboru. Nyní působí jako prezident Evropské rady pro mentorování a koučování (EMCC) v České republice a v praxi jako exekutivní kouč, lektor a konzultant. Je zakladatelem a ředitelem společnosti Coaching Systems, která od roku 2011 nabízí také výcviky koučování Academy of Coaching Excellence.


Tento článek je převzat z časopisu Psychologie dnes, nakladatelství Portál, které je partnerem odborného obsahu portálu Najdi Pomoc.cz.

Partner odborného obsahu – Psychologie dnes