Najdi Pomoc
Nechci vybírat

psycholog

Kliknutím vyberte detail odbornosti

Psychologie - neurózy

Neurózy jsou lehkou formou narušení psychiky. Převážně jsou vykládány jako duševní nerovnováha, způsobující psychický stres neboli duševní tíseň. Hlavními příznaky jsou úzkost a strach. Neuróza může mít i tělesné příznaky jako třes, cukání, bolesti zad nebo hlavy.

Příznaky neurózy jsou psychické a fyzické.

Psychické příznaky neurózy: Pocit ohrožení, potíže se soustředěním, nadměrná bdělost, nespavost, snížení chuti v sexuální oblasti, „pocit knedlíku v krku“, „brnění v ústech“.

Tělesné příznaky neurózy: Třes, cukání, rozechvělost, bolesti v zádech, bolesti hlavy, napětí ve svalech, zkrácení dechu, zrychlené dýchání, větší unavitelnost, tendence k úleku, rudnutí, blednutí, zrychlení srdeční činnosti, pocení, studené ruce, průjem, sucho v ústech, časté močení, brnění a mravenčení rukou a nohou, potíže s polykáním, pocit „kamene v žaludku“, tlak v břiše.

Neurózy kromě toho, že podstatně znesnadňují život člověka, mohou být ještě příčinou různých somatických (tělesných) chorob. Takové nemoci, vzniklé na základě psychologických problémů, se nazývají psychosomatické.

Člověk, který má neurózu, nepotřebuje obvykle hospitalizaci. Může normálně pokračovat ve svém způsobu života: chodit do práce, stýkat se s přáteli. Často ani jeho okolí nepozná psychické problémy tohoto člověka. Bohužel tento stav zřídkakdy pomíjí sám o sobě. V některých případech se neurózy mohou změnit až na značně těžkou formu, která už vyžaduje hospitalizaci.

Hlavními příznaky neurózy jsou úzkost a strach. Tyto projevy jsou často zaměňovány.

Strach lze definovat jako emoční a fyziologickou odpověď na rozpoznané nebezpečí. Strach trvá pouze po dobu tohoto hrozícího nebezpečí.

Úzkost je nepříjemný emoční stav, jehož příčinu není možné přesněji definovat. Je často doprovázena vegetativními příznaky (projevy autonomního nervstva na orgánových soustavách), které mohou vést po delší době k únavě nebo vyčerpání. Intenzita úzkosti může být od mírného neklidu až po stav paniky.

Panika je náhlá výrazná úzkost, která bývá doprovázena bušením srdce, tlakem na hrudníku, pocitem dušení, závratí a pocity nereálnosti – ztráty kontaktu se sebou samým s okolím (depersonalizace, derealizace).

Neurózy se dělí podle převažujících subjektivních a zdravotních potíží na:

  • Úzkostné/panické stavy
  • Emočně labilní typ (dříve nazývaný hysterie, hysterická reakce
  • Fobické neurózy (fobie a úzkosti nespecifické, z konkrétních věcí a situací, hypochondrie)
  • Obsedantně kompulsivní poruchy (neurózy s nutkavými myšlenkami nebo jednáním), bývají neobyčejně závažné (např. z nutkavého strachu před bacily si člověk opakovaně myje ruce až do sedření kůže nebo nedokáže odejít z domova pro opakované kontrolování, zda správně zamknul apod.)
  • Depresivní neuróza (vnímá bezvýchodně, smutně, pesimisticky)
  • Neurastenie (téměř trvalé vyčerpání, slabost atd.)

Související odkazy – zdroje informací

https://cs.wikipedia.org/wiki/Neuróza
http://www.psychiart.cz/mam-se-objednat.html
http://www.ssvp.wz.cz/Texty/neurozy.html
http://www.pscz.org/?page=21&lang=0

Klíčová slova
Neuróza
Stres
Strach
Úzkost
Psychosomatické potíže