Najdi Pomoc
Nechci vybírat

psycholog

Kliknutím vyberte detail odbornosti

Psychologie - strach a úzkosti

Strach je emoce vznikající jako reakce na hrozící nebezpečí. Doprovázejí ho projevy jako zblednutí, chvění, zrychlené dýchání, bušení srdce nebo zvýšení krevního tlaku. Jde o normální reakci na skutečné nebezpečí nebo ohrožení. Strach je třeba odlišovat od úzkosti, která má zpravidla delší trvání a nemá jasné zacílení – člověk trpící úzkostí nedokáže přesně vyjádřit, čeho se bojí. Zvláštní formou strachu je tréma, strach z neúspěchu a veřejného ponížení.

Strach rozlišujeme na atavistický, který je vrozený (strach z bouře, ze tmy, z některých zvířat) a naučený (strach ze stáří, osamělosti, ztráty zaměstnání atd.).

Strach může mít různé stupně podle intenzity:

  • obava, bázeň je méně intenzivní strach, který lze poměrně snadno překonat
  • hrůza, děs, zděšení je velmi intenzivní strach vystupňovaný v afekt

Úzkostné stavy nejsou vždy tak akutní, ale třeba jsou zase dlouhodobé. Člověk je stále příliš ustaraný a snadno ho vyděsí i maličkosti, má úzkostné očekávání. Úzkost se týká každodenních záležitostí a jejich zvládání bývá provázeno únavou a nepříjemnými tělesnými pocity. Většinou se zhoršuje spánek. Stává se, že tato porucha vzniká u citlivých lidí na podkladě dlouhodobého stresu.

Úzkosti se dají léčit, často se dá zjistit hlavní příčina. Léčba může být jak farmakologická, tak psychoterapeutická. Obvykle se užívají antidepresiva nebo protiúzkostné léky.

Příznaky, které nasvědčují úzkostným stavům, mohou být následující:

  • Vyhýbáte se nějakým situacím či místům, kde vám nebylo dobře, a obáváte se, že by se to mohlo opakovat.
  • Potřebujete někoho, s kým se cítíte bezpečněji.
  • Obáváte se nějaké nemoci nebo ztráty sebekontroly.
  • Musíte opakovaně kontrolovat, jestli jste něco opravdu udělali.
  • Máte nějaký rituál, který, kdybyste neprovedli, tak z toho máte velmi špatný pocit.
  • Máte problémy v sociálním kontaktu s cizími lidmi, při veřejném vystoupení apod.
  • Zažili jste děsivou situaci (nehodu, přepadení, znásilnění…), která se vám ve vzpomínkách vrací.

Panická porucha

Mezi nejčastější úzkostné poruchy patří panická porucha. Hlavním rysem panické poruchy jsou opakované záchvaty masivní úzkosti, které nejsou omezeny na konkrétní situaci a nelze je zpravidla předvídat. Při záchvatu dochází k rozvoji intenzivního strachu a pocitu ztráty kontroly. Často jsou současně vnímány tělesné projevy napodobující tělesnou chorobu, např. infarkt. Bývá to bušení srdce, bolesti na hrudi, pocity dušení, závratě, pocení, chvění, třes, mravenčení v končetinách, návaly horka nebo chladu, nevolnost od žaludku. Dalšími projevy může být pocit neskutečna, vnímání jako ve snu, nesoustředěnost až pocit zmatenosti, strach z kolapsu, ze zešílení, z ostudy, trapnosti, strach z nemoci, ze smrti.

Související odkazy – zdroje informací

https://cs.wikipedia.org/wiki/Strach
http://www.uzkost.cz
https://cs.wikipedia.org/wiki/Úzkost
http://www.dusevnizdravi.cz/casto-resene-problemy/uzkosti/

Klíčová slova
Strach
Úzkost / Úzkosti
Panická porucha