Najdi Pomoc

Institut celostní grafologie

Poradenství
Vodičkova 674/6 Praha 1 Nové Město Naplánovat trasu

Nabízíme studium grafologie, grafologické rozbory, grafoterapii, arteterapii, kurzy kresby a malby. Všechny služby poskytujeme také v Praze.

Nabízíme studium grafologie, grafologické rozbory, grafoterapii, arteterapii, kurzy kresby a malby. Všechny služby poskytujeme také v Praze.

Původně Grafologická poradna vznikla v roce 2006 v Praze jako poradenská agentura v oboru grafologie se zaměřením na vypracování analýz ručního písma a zpracování formou rozborů osobnosti, partnerských vztahů nebo k doporučením týkajících se volby studia a povolání.

Množství vypracovaných grafologických rozborů a zájem ze strany veřejnosti o grafologii jako vědeckou psychodiagnostickou metodu dovedly nově Institut celostní grafologie (dále jen ICG) k rozšíření činnosti o kurzy grafologie pro dospělé a další kurzy, semináře a přednášky na příbuzná témata.

Od grafologie, která prostřednictvím rozborů ručního písma umožňuje sebepoznání, pochopení mezilidských vztahů a určení vhodného povolání a studia z hlediska osobnostních charakteristik byl jen krůček ke grafoterapii. Grafologové obecně nemívají důvěru v grafoterapii, stejně jako má veřejnost neznalá této metody často odstup od grafologie. Pomocí aplikace vědeckých grafoterapeutických poznatků u klientů ICG jsme dospěli k závěru, že změna některých znaků v ručním písmu jedince má vliv na změnu jeho osobnosti. Proto těm z vás, kdo určitou změnu hledají, nabízíme individuální lekce grafoterapie v rozsahu deseti lekcí.

Důležitou podporou ovládnutí metody grafologie nebo grafoterapie je sebepoznání studentů. Jedním z příjemných a přitom velmi hlubokých prostředků, které k němu vedou je arteterapie. Takový byl prvotní účel otevření kurzů artetechnik. Dalším neméně pádným důvodem bylo přesvědčení, že umění činí člověka bohatším a šťastnějším bez ohledu na „školní” talent pro výtvarnou výchovu.

Služby poskytujeme v následujícíh jazycích: Čeština

zavřít

Nahlásit příspěvek

Máte pocit, že takový příspěvek by tu neměl být? Popište nám prosím, co vám na příspěvku vadí.