Najdi Pomoc

PhDr. Jaromír Chrášťanský

Psycholog
Belgická 394/23 Praha 2 Vinohrady Naplánovat trasu

Klinický psycholog a psychoterapeut nabízí psychologické poradenství v Praze. Psychoterapie, pomoc v životních krizích a vztahových problémech, práce s potížemi jako úzkosti, deprese, psychosomatické poruchy, závislosti, psychózy. Přístup Gestalt terapie a PBSP. Rozvoj osobnosti.

Klinický psycholog a psychoterapeut nabízí psychologické poradenství v Praze. Psychoterapie, pomoc v životních krizích a vztahových problémech, práce s potížemi jako úzkosti, deprese, psychosomatické poruchy, závislosti, psychózy. Přístup Gestalt terapie a PBSP. Rozvoj osobnosti.

Jako klinický psycholog ve městě Praha dále nabízím:

  • Psychologické poradenství
  • Krátkodobá, střednědobá i dlouhodobá psychoterapie
  • Krizová intervence
  • Rozvoj osobnosti

Co můžete očekávat:

Jako psycholog a psychoterapeut pracuji s klienty individuálně - podle jejich stavu, potřeb, situace a aktuálních možností. Při samotné práci pomáhám klientům uvědomit si více věcí ohledně jejich potíží, prožít a vyjádřit emoce, porozumět lépe sobě a svojí situaci. Dále podporuji klienty v možných změnách, ke kterým se odhodlají. Tam kde není možná změna, pracujeme s možností přijetí situace. Nevystupuji jako odborník na život, spíše jako průvodce.

Nedá se objektivně říci, co by měl klient dělat. Vždy je více možností kudy jít a každý z nás je jiný. Odpověď či možné řešení neleží v psychologovi, ale v klientovi a to je právě předmětem společné práce a zkoumání. Dá se řici, že možné řešení problémů či se objevují tehdy, když se dostáváme do plnějšího kontaktu se sebou, se svým prožíváním, pocity, potřebami. Jako psycholog a psychoterapeut tedy pomáhám klientům lépe vidět to, co jim chybí či překáží, aby mohli žít lépe v souladu se svými potřebami, možnostmi či omezeními.

Často klienti přicházejí s nějakou představou o sobě a o povaze svých problémů, o druhých lidech či o světě, ale postupně docházejí k novému obrazu. Vlastně si mohou odnést z terapie či poradenství něco jiného než čekali. Jako psycholog a psychoterapeut zde nejsem proto, abych klientům potvrdil správnost či nesprávnost jejich pohledu, ale abych jim pomohl si jejich představy ověřit a prozkoumat.

„Práce na sobě" nemusí být vždy snadná, nebo příjemná, ale hlubší „nahlédnutí do sebe“, znovuprožití svých emocí a jejich následné zpracování může pomoci k obnovení duševní rovnováhy a zvýšení kvality života.

Způsob práce:

Terapeutickou práci tvoří zaměření na to, co klient přináší jako svůj problém či téma a také na to, co se objevuje v kontaktu mezi námi. Reflektuji a sdílím s klientem to, co vnímám – vidím, slyším - a co sám v tu chvíli prožívám. Převažující formou práce je dialog, ale někdy využívám i některé techniky či experimenty. Podporuji klienta, zdůrazňuji jeho potřeby a pomáhám mu k jejich uvědomění. Jako psycholog a psychoterapeut mám odpovědnost za svůj díl práce, klient zase za svůj.

Na začátku spolupráce si ujasňujeme podmínky (domluva o úhradě služby, časové perspektivě a setkávání), očekávání klienta a také cíl naší společné práce – to, k čemu bychom měli dojít, s čím klientovi pomoci. Případně jak poznáme, že naše práce byla úspěšná či smysluplná. Cíl můžeme později po vzájemné domluvě změnit a nebo doplnit.

Délka společné práce se odvíjí od konkrétního problému či potřeb klienta a také od toho, kolik času je klient ochoten do práce na sobě „investovat". Jinak vypadá práce v podobě krizové intervence, jinak při psychologickém poradenství a jinak v rámci psychoterapie - např. s tématy, které souvisí s historií klienta, jeho dětstvím či dlouhodobějším vývojem potíží. S některými klienty pracuji několik sezení a s některými po dobu mnoha let.

Ve své práci využívám hlavně přístupy a principy:

Gestalt terapie:

Gestalt psychoterapie je jeden z hlavních terapeutických směrů a přístupů. Přístup gestalt terapie je využíván ve zdravotnictví, v psychologickém poradenství, v supervizi, v organizacích, a také jako prostředek v rámci sebepoznávání a rozvoje osobnosti. Vychází z více psychologických zdrojů (psychoanalýza, gestalt psychologie, bioenergetika...) a také filozofických východisek jako (existencialismus, holismus, fenomenologie, zen buddhismus...). Zaměřuje se na prožívání v přítomnosti a na to, jak tvoříme kontakt se světem, s druhými i se sebou. Usiluje o zvýšení uvědomování si sama sebe.

V gestalt terapii si všímáme funkce potíží a zkoumáme způsob, jakým se podílíme na jejich udržování. Hledáme zda, co a jak můžeme zkusit dělat jinak. K tomu využíváme především způsob dialogu, terapeutický vztah a jeho reflexi, experimentování, případně neverbální, imaginativní, či jiné techniky. Cílem je podpora vnitřních zdrojů (sebepodpora), být více v kontaktu se sebou, se svými potřebami i s druhými lidmi. A také za sebe převzít odpovědnost.

Pesso Boyden Psychomotorická Psychoterapie (PBSP):

PBSP, neboli Pesso Boyden Psychomotorická Psychoterapie, kterou založili A. Pesso a D. Boyden, je svébytný psychoterapeutický přístup a směr, který soustřeďuje více na tělo a tělesnou energii. Zabývá se tím, jak máme naplněny základní potřeby, kterými jsou podle Pessa potřeba: místa, výživy (péče), bezpečí (ochrany), podpory a limitů. A také tím, jaký má dopad deficit těchto potřeb na pozdější vývoj člověka. V PBSP terapii se zabýváme tím, jaké naše potřeby nebyly dostatečně naplněny, nebo jaká traumata jedinec ve svém vývoji zažil. Tyto deficity či traumata se projevují v přítomnosti – v naší aktuální situaci a ve způsobech vnímání, prožívání, vztahování se a v naší tělesné energii. Během terapeutického sezení tyto souvislosti objevujeme a prostřednictvím terapeutické práce se snažíme deficity na symbolické úrovni naplnit. Pracujeme s tím, jak jsme to v dětství potřebovali ideálně (optimálně). Hledáme optimální „protitvar“ ke svým tehdejším potřebám v konkrétních situacích a vývojových obdobích. K tomu využíváme např. symbolických postav („ideálních rodičů“) . Změna se projevuje na úrovni prožívání, uvědomění i v rámci energie. 

Jako cvičný psycholog a případový supervizor studentů Institutu vzdělávání v Gestalt terapii (IVGT) nabízím:

  • Cvičná sebezkušenost pro studenty Gestalt terapie i jiných přístupů
  • Individuální a skupinová případová supervize v Gestalt modalitě

Moje další aktivity:

  • Spolupráce s Psychosomatickou klinikou v Praze (zaměstnán na 0, 2 úvazek jako klinický psycholog a psychoterapeut)

Klinický psycholog, psychoterapeut Praha.

Ordinační hodiny

kontakt
Pondělí17:30 - 19:30
Úterý08:30 - 17:30
Středa08:30 - 17:30
Čtvrtek08:30 - 17:30
Pátekzavřeno

Služby poskytujeme v následujícíh jazycích: Čeština

zavřít

Nahlásit příspěvek

Máte pocit, že takový příspěvek by tu neměl být? Popište nám prosím, co vám na příspěvku vadí.