Najdi Pomoc
Nechci vybírat

psycholog

Kliknutím vyberte detail odbornosti

021 / Mýty osobního růstu

Často se v křesle kouče setkávám s předsudky i nereálným očekáváním klientů, kteří se rozhodli vydat na cestu osobního rozvoje. Podívejte se, jaké jsou nejčastější mýty, které v průběhu osobního růstu zabraňují dotáhnout věci do konce.

Autor: Kristýna Mášová

Často se v křesle kouče setkávám s předsudky i nereálným očekáváním klientů, kteří se rozhodli vydat na cestu osobního rozvoje. Podívejte se, jaké jsou nejčastější mýty, které v průběhu osobního růstu zabraňují dotáhnout věci do konce.

KDYŽ NA SOBĚ ZAČNU PRACOVAT, BUDE MI UŽ JEN LÉPE A LÉPE.

Začneme-li na sobě pracovat, spokojenost stoupá po dlouhodobě vzrůstající, ale zubaté křivce. Do obvyklého vývoje patří období stagnace, někdy i propadů. Poté co klient otevírá a zpracovává hluboko zasutá, často bolestivá témata, je obvyklé, že se psychický stav přechodně zhorší a nálada jde dolů. Důležité je tuto fázi vydržet, nevzdat se, neztratit motivaci a pokračovat v tom, v čem jsem začal.

KDYŽ SI JEDNOU „VYČISTÍM HLAVU“, UŽ BUDU JEN ŠŤASTNÝ.

Ač by to bylo krásné, bohužel to neplatí stoprocentně. Lze říci, že s čistou hlavou budou mé nálady stabilní a více v úrovni spokojenosti. To ale neznamená, že nikdy nebudu mít špatnou náladu a že se mi už vše bude jen dařit. I k normálnímu spokojenému člověku patří spektrum pozitivních i negativních emocí. I úspěšným a naplněným lidem se někdy dílčí věci nepovedou a mají den pod psa. Mírou zralého člověka je spíše to, jak a jak rychle je schopný tyto epizody zvládnout a znovu se zvednout na svou obvyklou hladinu.

VÍM, JAK PROCES HLEDÁNÍ A OSOBNÍHO RŮSTU PROBÍHAL U KAMARÁDA. V MÉM PŘÍPADĚ TO BUDE STEJNÉ.

Vývoj u každého jedince je individuální, někdo vidí efekt rychle a pak přijde vývojové plató. Někdo dlouho pracuje, a stále nevidí žádný výsledek. Až po delším čase si všechno „sedne“ a hledající mnohdy udělá najednou obrovský skok.

NIKDY SI NESMÍM PŘÁNÍ A CÍLE FORMULOVAT NEGATIVNĚ, JEDINÁ SPRÁVNÁ JE POZITIVNÍ FORMULACE.

Ze své zkušenosti si nemyslím, že je to pravda. V mozku na úrovni synapsí dělá změny to, co prožiji, že je nebo by mohla být pravda, a to za doprovodu příslušné emoce. To, co tvoří, je pocit, ne vlastní formulace. KDYŽ SE MI NEVYPLŇUJE TO, CO JSEM SI PŘÁL, CELÉ JE TO PODVOD.

Dům také nepostavíte za měsíc. Proč často chcete, aby se vaše sny uskutečnily nejlépe hned? Ano, některá přání a sny se opravdu vyplní velmi rychle. Na jiné si ale musíme počkat - a nejen proto, že určitý čas trvá, než se je podaří realizovat. Často k nim také musíme sami dozrát. Uskutečnění našich přání někdy brání i bloky v jiné oblasti naší mysli, které je třeba odstranit, aby „zapadlo i poslední ozubené kolo“ a systém se začal otáčet. Na otázky klientů: „Co dělám špatně, když pořád makám a nikde to není vidět?“ mnohdy odpovídám: „Nejspíše neděláte špatně vůbec nic, jen jste příliš netrpěliví a věci chcete hned.“

ČÍM INTENZIVNĚJI NA SOBĚ BUDU PRACOVAT, TÍM RYCHLEJŠÍ BUDE VÝSLEDEK.

Rozhodně jsem pro to systematicky, pravidelně a cílevědomě pracovat na vlastní osobnosti. Nicméně Nicmén někdy přílišná urputnost a „tlak na pilu“ brání plynulému postupu vpřed. Vždycky si vzpomenu, jak ja jsem kdysi hrála na klavír. Pilně jsem trénovala skladbu, sklad a pořád to nešlo, naopak někdy se stalo, že technické pasáže jsem přetrénovala a prsty paradoxně přestaly poslouchat. Se vztekem jsem trénovat přestala. Když jsem se k dílu po čase vrátila, s údivem jsem zjistila, že ž technika i procítění tam je! I v osobním růstu platí, že ž v určité fázi k úspěchu nejvíce přispěji tím, že budu odpočívat.

KDYŽ VÍM, KAM SE CHCI DOSTAT, PŮJDE TO RYCHLE.

Lze udělat zlomový posun směrem sám k sobě a své životní spokojenosti za dobu několika týdnů až měsíců, který zásadně ovlivní celý další život. Nechtějte ale všechno to, co se vyvíjelo často několik desítek let, zlomit za 14 dní. Když klienti nevidí rychlý efekt, často mají pocit, že pracují marně, že myšlení stejně nelze změnit. Pokud máte podobné pochyby, nevzdejte to a vydržte. Jsem zastánce práce postupné, kdy se člověk na každé etapě poznání zvládne „aklimatizovat“ a upevnit nově nabytý stav. „Čistá hlava“ prakticky neexistuje. Po fázi odblokování přichází to nejkrásnější - kreativní tvoření vlastního světa. Osobní růst se tak vlastně stává zábavnou životní filozofií.


Tento článek je převzat z časopisu Psychologie dnes, nakladatelství Portál, které je partnerem odborného obsahu portálu Najdi Pomoc.cz.

Partner odborného obsahu – Psychologie dnes