Najdi Pomoc

Komu a jak pomáhá kraniosakrální terapie?

Nikdy jste neslyšeli o kraniosakrální terapii, nebo přesně nevíte, jak by vám mohla pomoci? Tak právě vám je určen rozhovor s Evou Martincovou, biodynamickým kraniosakrálním terapeutem.

Eva Martincová získala mezinárodně uznávaný titul BCST - biodynamický kraniosakrální terapeut a je zakladatelkou a hlavní terapeutkou Therapy Centre v  Praze.

Kraniosakrální terapie je poměrně nová metoda.

Můžete proto nejprve vysvětlit, co tento pojem vlastně znamená? Kraniosakrální terapie (zkratkou CST) nebo i kraniosakrální osteopatie se řadí mezi terapie holistického, tedy celostního ošetřování. Terapeut se při této terapii zaměřuje na práci s kostmi, svaly, vazy, fasciemi, membránami a tekutinami v těle klienta a zajímá ho především kraniosakrální rytmus jako projev primární respirace ošetřovaného. Název terapie vychází z pojmenování kostí, které ohraničují systém, v kterém terapeut pracuje. Jedná se o kosti lebky – kranium a kost křížovou – sakrum, ohraničující centrální nervový systém. Terapie je nová v naších krajinách, ve světě je známá již od počátku minulého století. Vyvinula se z osteopatie postupným bádáním, objevováním a výzkumem.

Co je dobré vědět o našem kraniosakrálním systému, než k této terapii přistoupíme?

Kraniosakrální systém pracuje rytmicky, školený terapeut tento rytmus umí zachytit a pracovat s ním. Náš mozek a mícha plavou v tekutině – mozkomíšní mok neboli likvor. Tato tekutina cirkuluje, filtruje se z krve a vstřebává se zpátky. Vyživuje, čistí a ochraňuje centrální nervovou soustavu. Na kvalitě tohoto systému značně závisí kvalita našeho života. Toxické prostředí, ve kterém žijeme, stres, úrazy, nemoci, atd. přímo biomechanicky ovlivňují tento systém.

Vedle kraniosakrální terapie se lze setkat s pojmem kraniosakrální biodynamika. Jaký je mezi nimi rozdíl?

Biodynamický kraniosakrální terapeut se při své práci orientuje na přírodní síly, jež organizují naši formu a funkci. Způsobem své práce podporuje samoléčebné procesy vrozené každému z nás. Terapeut se pohybuje zejména v tekutinách a mechaniku struktur vnímá jako důsledek působení pohybu tekutin a vitality. Zjednodušeně řečeno, biomechanický terapeut pracuje s nemocí, blokádou a snaží se jí pomocí velice jemných technik silou „opravit“. Naproti tomu biodynamický terapeut věří, že když je v těle dostatek potence a vytvoří se vhodné podmínky, vrozený léčebný plán klienta přesně ví, co má udělat, tudíž tento terapeut nepracuje s nemocí, ale se zdravím, které podporuje a dává mu prostor.

Pro koho je vlastně kraniosakrální terapie nebo biodynamika vhodná a jaké obtíže může vyřešit?

Kraniosakrální terapie nebo biodynamika povzbuzuje přirozený mechanismus k lepšímu fungování mozku a míchy, rozptyluje negativní efekt stresu a napomáhá autoregulačním mechanismům celého organismu. Přispívá k řešení celé řady onemocnění a zdravotních potíží jako je horečka, chřipka, astma, vysoký krevní tlak, skolióza, ochrnutí, ale i poruch – například autismu nebo lehké mozkové dysfunkce, trauma atd.

Jaká jsou specifika této terapie? Na čem je založena a jak probíhá?

Kraniosakrální terapie (CST) je jemná neinvazivní doteková manipulační technika. Pouze výjimečně používá terapeut tlak, který nepřesáhne váhu pět gramů na cm2. Terapeut se dotýká ošetřovaného především na hlavě (kranium) a křížové kosti (sakrum), ale také se může dotýkat kdekoli na těle. Kraniosakrální biodynamika je založená na tzv. neutrálu praktikanta, klienta a jejích vztahového pole, který se vytváří ještě dřív, než se cokoli začne dít. Neutrál je vstupní branou do ošetření. Další práce může probíhat lokálně s konkrétním problematickým místem na těle, nebo s tělem jako celkem přes některý z globálních hmatů. Součástí práce je i terapeutický rozhovor.

Terapie se doporučuje malým dětem a těhotným ženám. Jak terapeut s touto skupinou pracuje?

Ano, specifickou skupinou klientů, kterým kraniosakrální terapie pomáhá, jsou děti a těhotné ženy. U malých dětí často vidíme projevy, které si neumíme vysvětlit. Děti nám toho moc neřeknou, ale dají najevo, že jim není dobře, pláčem, apatií, agresí, průjmem nebo zácpou. Může se stát, že během porodu se některá doba porodní protáhne a dynamika procesu se zastaví. Vzhledem k mohutným kompresím a dekompresím, ke kterým dochází, se pak může stát, že se to fyzicky v některé fázi „zasekne“. Terapeut toto může uvolnit a dítě, jeho mozek a celý systém se může normálně vyvíjet. Obvykle má systém dostatek potence toto zvládnout sám, ale jsou děti, které z nějakých důvodů potřebují pomoci a tam je tato terapie nanejvýš vhodná. V některých krajinách, jako například ve Švýcarsku je kraniosakrální terapie/biodynamika součástí běžné péče o novorozence a je placená z veřejného zdravotního pojištění. Tím, že děti v krátké době po narození projdou rukama kraniosakrálních terapeutů, se snižuje míra výskytu různých poškození v důsledku porodního traumatu.

A jak tedy terapie pomáhá těhotným ženám?

V případě těhotných žen je to hlavně o snižovaní míry stresu jak matky, tak plodu. Kraniosakrální terapie pomáhá při bolestech zad, na které si ženy často stěžují, při divokých kontrakcích, ale i při nejistotě, úzkosti nebo motání hlavy. Terapeut pracuje především na úrovni regulace nervové soustavy a využívá techniky defacilitace. Mám zkušenost i s obrácenou polohou plodu před porodem, kdy se dítě krátce po ošetření samo otočilo do správné polohy. Těhotné ženy často nemají dostatek péče a pozornosti, a to jim spolu s odpočinkem a relaxací kraniosakrální biodynamika může dát.

Lze říci, po jak dlouhé době kraniosakrální terapie pomáhá? Předpokládám, že jde o dlouhodobou spolupráci mezi terapeutem a klientem.

Na to se nedá jednoznačně odpovědět. Jsou stavy a situace, u kterých stačí jedno jediné ošetření, a i ta se mohou diametrálně lišit. Klient s akutně zvýšenou horečkou, začínajícím „infektem“, přijde na terapii a na druhý den je úplně v pořádku. Na druhé straně klient, který se mnoho let neumí v životě „hnout z místa“, přijde obvykle na doporučení a stejně jako tomu předchozímu klientovi stačí jediné ošetření a jeho život se začne měnit. Někdo naopak nemá dostatek vitality, potence a potřebuje docházet i několik měsíců pravidelně, ideálně týdně, až dojde k zásadním procesům, které vede vrozený plán léčení.

Závěrem, jak doporučujete vhodného kraniosakrálního terapeuta vybírat? Podle kterých kritérií?

V první řadě je potřeba se podívat, jak se terapeut ke své práci dostal, kde studoval, kolik let praktikuje a na co se specializuje. Dále je důležité, jestli si terapeut a klient takzvaně „sednou“. V případě biodynamiky se jedná o terapii, která patří k rezonančním terapiím, kde nestačí kvalitní usazení terapeuta a klienta, ale je nutný i kvalitní vztahový neutrál, což by asi v případě nesouladu úplně možné nebylo.

Představení experta

Eva Martincová, BCST
Eva Martincová je zakladatelkou a hlavní terapeutkou Therapy Centre - www.therapy-centre.eu. Je absolventkou ročního výcviku Kraniosakrální terapie/osteopatie u Radka Neškrabala a švýcarského International Institute for Craniosacral Balancing, kde získala mezinárodně uznávaný titul BCST (biodynamický kraniosakrální terapeut). Za svůj projekt Centra celostních terapií získala ocenění od Krajské hospodářské komory Střední Čechy.

Eva Martincová je původně zdravotní sestrou. Studovala následně řadu oblastí a metod jako Psychoanalýzu, Neurofeedback, Kraniosakrální osteopatii, Polaritní terapii, Neuroenergetickou terapii nebo čínskou medicínu na 1. škole tradiční čínské medicíny, kde ji mimo jiné nadchla Taoistická akupunktura. Od roku 2006 se věnuje metodě neurokineziterapie, kterou se učila přímo u jejího autora Anatolije Smoljaninova. Poskytuje poradenství, neurokineziterapii, kraniosakrální biodynamiku, kraniosakrální terapii, tradiční čínskou medicínu (TČM), klasické a relaxační masáže, cvičení dle Ludmily Mojžíšové a neurofeedback.