Najdi Pomoc
Nechci vybírat

psycholog

Kliknutím vyberte detail odbornosti

004 / PSYCHOTERAPIE proces

Provozovat psychoterapii neznamená pouze provádět rutinní práci podle formálních pravidel terapeutických škol. Mnohem spíše je to kreativní práce. Dobrý terapeut při ní přistupuje ke každému svému klientovi jedinečným způsobem a využívá naplno své vlastní já k pochopení jeho osobnosti. Tak chápe terapeutickou práci Robert Lindner, významný americký psychoanalytický terapeut a také autor knižní předlohy legendárního filmu Rebel bez příčiny s Jamesem Deanem v hlavní roli.

Autor: Zuzana Daňková

V knize Padesát minut z roku 1954 dává Lindner nahlédnout do své vlastní terapeutické práce prostřednictvím popisu analýz pěti zajímavých až kuriózních případů -psychopatického vraha, impotentního komunisty, bulimičky s neobyčejně silnými záchvaty přejídání, sociopata se zálibou ve fašismu a nakonec fyzika, který je přesvědčený, že žije v jiných časech a galaxiích. Lindner pracoval krom jiného jako vězeňský psycholog, což mu poskytlo příležitost terapeuticky pracovat i se silně narušenými jedinci, jakými byl vrah Charles a fašista Anton ze dvou povídek - v obou případech Lindner ukazuje, že emoční plochost, asociálnost, neschopnost empatie a agresivita má základ v traumatických zkušenostech z dětství, v němž se budoucím sociopatům nedostávalo naplnění základních dětských potřeb přijetí a rodičovské lásky. Důraz kladený na dětské, většinou negativní a bolestné zkušenosti je typický pro všechny vylíčené případy a Lindner přesvědčivě argumentuje pro nutnost ponoru do minulosti v průběhu terapeutické práce. Jediným bodem, který ve mne vzbuzoval opakovaně nedůvěru, byl důraz, který byl ve většině případů kladen na oblast sexuality - vrah chtěl ve skutečnosti zabít svou matku, k níž ho pojila incestní fascinace; impotence pramenila ze strachu z kastrace, bulimička zaplňovala prázdnotu, která symbolizovala její touhu mít dítě s vlastním otcem. U těchto motivů se lze ptát, zda klasický freudovský důraz kladený na sexualitu není přehnaný a zda by vysvětlení mnoha potíží jinými cestami nebylo více přesvědčivé. S takovou námitkou by ostatně souhlasily i některé současné psychoanalytické směry.

Asi bych se shodla s více čtenáři, že nejzajímavější z celé knihy je příběh poslední, a to nejen absencí zmíněného sexualizování psychických potíží, ale celým popisem charakteru člověka, jehož osud vypráví. Do Lindnerovy ordinace je poslán fyzik pracující na významném vládním projektu, neboť začal zanedbávat svou práci; jako omluvu nadřízeným řekl, že chybu uznává a že se „pokusí trávit zase více času na této planetě“. V analýze se poté odkrývá fascinující vnitřní svět vědce, který si na základě své dětské osamělosti postupně vytvořil naprosto velkolepou kosmickou fantazii, v níž obývá časově i místně odlehlou galaxii, život na níž zaznamenal na tisících stranách svého „životopisu“ a na dalších tisících dodatečných stran nákresů, map, plánků, výpočtů a schémat. A je to právě tento případ, který se i do života Lindnera otiskl očividně nejvýrazněji - při svém původním plánu ponořit se do pacientovy psychotické fantazie se jí nakonec stal sám natolik fascinovaný, že to musel být sám léčící se pacient, který mu pomáhal se z jeho bludu dostat ven. Touto zkušeností vedla Lindnera fyzikova analýza jako jediná k uvědomění, že pevnost dělící linie mezi „bláznivým“ pacientem ležícím na pohovce a „zdravým“ analytikem sedícím v křesle za ním, je iluzorní a že je často pouze věcí náhody, na které straně hranice psychického zdraví a nemoci se člověk ocitne. Právě tahle myšlenka, společně s důrazem na kreativní podstatu psychoterapie, pro mne představovala hlavní sdělení, které si z knihy ráda odnáším.

***

Robert M. Lindner: Padesát minut, Pět příběhů z terapeutické praxe Portál, 2016, 285 str.


Tento článek je převzat z časopisu Psychologie dnes, nakladatelství Portál, které je partnerem odborného obsahu portálu Najdi Pomoc.cz.

Partner odborného obsahu – Psychologie dnes