Najdi Pomoc
Nechci vybírat

psycholog

Kliknutím vyberte detail odbornosti

Fyzioterapie - Brügger koncept

Brügger koncept je rozsáhlá a komplexní metoda sloužící k diagnostice a terapii funkčních poruch pohybové soustavy. Základní myšlenkou tohoto konceptu je to, že působením rušivých, někdy i bolestivých signálů v těle dochází v kloubně-svalovém systému ke vzniku reflexních ochranných mechanismů, čímž pak následně dochází ke změně fyziologických pohybů a držení těla.

Brügger koncept je metoda, zabývající se léčbou a prevencí funkčních poruch pohybovéhoaparátu, redukcí, resp. odstraněním rušivých faktorů, které tyto poruchy vyvolávají. Vychází zpoznatku, že bolestivé dráždění vede ke změně pohybu či držení těla. Působením rušivýchpodnětů přiváděných do mozku (jakýchkoliv - od nevhodného oblečení až po celkový životnístyl), dochází ve svalovém systému ke vzniku ochranných mechanismů, které vyvolávajíochranné reakce a v důsledku toho dochází ke změně fyziologických pohybů a držení těla.Toto pozměněné držení těla se stává neekonomické, a přetrvává-li delší dobu, vede kpoškození tkáně. Cílem konceptu je přeprogramování pohybových vzorů, jejich uložení dopodvědomí, návrat ke správnému držení těla s optimalizací zátěže pohybového aparátu a vkonečném důsledku odstranění bolesti. Při použití aktivních i pasivních terapeutickýchpostupů (ošetření svalů horkou rolí, cvičení s pružnými gumami, korekce sedu, stoje,polohování, aktivace oslabených svalových řetězců apod.) se snažíme dosáhnoutvzpřímeného držení těla. Metoda je vhodná pro pacienty s jakýmkoli funkčním postiženímpohybového aparátu, důležité ovšem je, aby se pacient na terapii aktivně podílel.

Související odkazy – zdroje informací

http://www.detskarehabilitace.cz/cz/metodiky/br-ger-koncept
http://svitavy.nempk.cz/rehabilitacni-oddeleni

Klíčová slova
Fyzioterapie
Brügger concept
Reflexní ochranné mechanismy
Centrální nervový systém