Najdi Pomoc
Nechci vybírat

psycholog

Kliknutím vyberte detail odbornosti

Fyzioterapie - metoda dle Kenny

Metoda sestry Kenny - jde o speciálně vypracovanou metodiku původně pro léčbu u dětské obrny v období její epidemie ve 30. a 40. letech 20. století. Tato metoda léčení poliomyelitidy je založená na horkých zábalech a rehabilitaci svalové aktivity pasivními pohyby a následné řízené aktivní koordinaci.

Dermo-neuro-muskulární terapie dle Kenny je metoda, která je založená na svalové stimulacia na přípravě nervosvalového systému na nácvik pohybu ve funkčně oslabeném svalu.Využívá se tak zachované nervové citlivosti. Rychlým pasivním cvičením dochází kezkracování a prodlužování šlach a svalů, a tím i ke stimulaci propriocepce (schopnostinervového systému zaznamenat změny ve svalech). Tato facilitační (reflexní) technikavyvolává kontrakci na úrovni míšních reflexů.  Součásti této terapie je dále svalováreedukace, která sleduje především správnou koordinaci svalové kontrakce a obnovovánípohybových stereotypů. Jejich použitím se dosahuje přesného provedení požadovanékontrakce ve svalu, který hraje v dané svalové skupině rozhodující roli, a zachovánísprávného poměru sil v jednotlivých složkách funkční svalové skupiny.

V současné době nachází metoda uplatnění u terapie periferních paréz a u funkčních poruchmotoriky.

Související odkazy – zdroje informací

http://lekarske.slovniky.cz/pojem/metoda-kennyove
http://www.ab-centrum.com/dermo-neuro-muskularni-terapie-dle-kenny/

Klíčová slova
Fyzioterapie
Metoda dle Kenny
Svalová kontrakce
Dětská mozková obrna