Najdi Pomoc
Nechci vybírat

psycholog

Kliknutím vyberte detail odbornosti

Fyzioterapie - metoda Klapp

Metoda Klapp je léčebná metoda, která pro korekci vadného postavení trupu využívá lezení po všech čtyřech končetinách. Lezení odlehčí páteř a pomůže k optimálnímu vývoji svalstva zad. Rudolph Klapp (1873–1949) byl německý ortoped, zajímal se o pacienty s vadným držením těla a skoliózou, která se dříve léčila jen pasivní korekcí. Pozoroval čtyřnohá zvířata a zjistil, že poloha na 4 je pro páteř velmi příznivá z ortopedického hlediska a že u čtyřnožců se nevyskytuje skolióza. Původně byl koncept indikován jen u idiopatických skolióz. Nyní se jeho použití rozšířilo na všechny typy skolióz, vadného držení těla a funkční poruchy pohybového aparátu.

Klappovo lezení - při lezení se zatížení páteře rozloží mezi čtyři body. Rotační pohyby páteřea současné protažení páteře vede k funkčnímu posílení svalového korzetu trupu. Cvičení májasná pravidla: pohyb vždy musí začínat v přesně nastavené výchozí poloze, lokomoce musíbýt pomalá, plynulá, s tlakem končetin do podložky a napřímeným držením celé páteře.Pomocí Klappova lezení se optimalizuje držení páteře a posiluje svalový korzet páteře.

Idiopatickou skoliózu se sice pomocí Klappova lezení zcela vyléčit nepodařilo, ale to sedoposud nepodařilo žádnému jinému terapeutickému konceptu. Nicméně prvky z Klappovalezení jsou velmi účinné pro optimalizaci svalového napětí v oblasti trupu, a jsou proto vrůzných modifikacích hojně využívány v terapii skolióz a poruch držení těla.

Využití metody – skoliózy, vadné držení těla, funkční poruchy pohybového aparátu, posílenísvalového korzetu, svalové dysbalance.

Související odkazy – zdroje informací

https://www.wikiskripta.eu/w/Metoda_Klapp
https://www.fyzioklinika.cz/clanky-o-zdravi/klappovo-lezeni

Klíčová slova
Fyzioterapie
Metoda Klapp
Klappovo lezení
Skolióza
Svalový korzet