Najdi Pomoc
Nechci vybírat

psycholog

Kliknutím vyberte detail odbornosti

Fyzioterapie - metoda manželů Bobathových

Metoda manželů Bobathových je terapeutický princip využívaný k odstranění poruch mechanismů centrální posturální kontroly. Tento princip je založen na mechanismu centrální posturální kontroly. Cílem terapie je udržet rovnováhu před pohybem, během něj a po jeho dokončení. Podobně jako u Vojtovy metody se zde snažíme vyvolat automatické reakce (vzpřimovací, rovnovážné, obranné), které jsou nevědomou, ale důležitou složkou volních pohybů. Nácvik těchto koordinačních pohybových vzorů vede k jejich zafixování a následnému spontánnímu zapojování, což zlepšuje celkovou koordinaci pohybů a správné zapojování posturálních mechanismů.

Metoda manželů Bobathových je fyzioterapeutická část rehabilitace, která se zabývá léčboupohybového systému především u dětí s dětskou mozkovou obrnou, u dospělých pak pomozkové příhodě, u nemocí centrálního nervového systému nebo u roztroušené sklerózy.

Bobathovu metodu vyvinula Berta Bobathová, původem z Německa, se svým manželemKarlem Bobathem, který pocházel z Československa. Společně se usídlili ve Velké Británii, kdepracovali na Bobath konceptu a založili Bobath centrum v Londýně, kde se ročně léčí stovkypacientů s dětskou mozkovou obrnou, ale i s ostatními neurologickými problémy. Navštěvujího i dospělí pacienti, nejčastěji po cévních mozkových příhodách.Jedná se o neurovývojovou terapii pro léčbu zejména dětské mozkové obrny, ale také proléčbu mnohých neurologickým onemocnění v dospělosti - pro příklad je velmi využívaná vproblematice stavů po centrální mozkové příhodě.

Související odkazy – zdroje informací

http://naslednapece.blog.cz/1311/104-metoda-manzelu-bobathovych

Klíčová slova
Fyzioterapie
Metoda manželů Bobathových
Centrální nervový systém
Dětská mozková obrna