Najdi Pomoc
Nechci vybírat

psycholog

Kliknutím vyberte detail odbornosti

Fyzioterapie - PNF (Kabatova metoda)

Proprioceptivní nervosvalová facilitace (PNF, Kabatova metoda) je fyzioterapeutická metoda, která se využívá hlavně k rehabilitaci pacientů s neurologickými onemocněními, s funkčními poruchami pohybového aparátu a po úrazech. Terapeut učí pacienta cvičení s končetinami v diagonálách, čímž dochází k aktivaci svalových smyček tak, aby došlo k aktivaci správných pohybových vzorů, zvýšení rozsahu pohybu a posílení svalové síly. K tomu se používají techniky pohybového zvratu, výdrž-relaxace, akce-relaxace.

Terapeut využívá manuální kontakt a tlak ve směru či proti směru vykonávaného pohybu,čímž ovlivňuje napětí svalů, které se mají do pohybového vzoru zapojit. Slovními pokynyumožňují klientovi se lépe soustředit na vykovávaný pohyb a zároveň hlasová stimulaceovlivňuje facilitaci či relaxaci svalových skupin zapojených do pohybového vzoru. Klient musízrakem kontrolovat vykonávaný pohyb, čímž umožňuje zpětnou kontrolu, a ovlivňuje takkvalitu prováděného pohybu.

Zakladatelem této metody je významný americký lékař a neurofyziolog MUDr. Herman Kabat(1913–1995), který spolu s fyzioterapeutkami Margaret Knott a Dorothy Voss vypracoval ve40. letech metodu původně u pacientů trpící dětskou obrnou. V 60. letech byla metodapoprvé publikována v Československu, kde získala velice rychle obdivovatele z řad lékařů ifyzioterapeutů. Poměrně rychle se efektivita metody ukázala i u dalších pohybových diagnóz. MUDr. Kabat vytvořil manuální terapeutický přístup, který umožňuje lékařům analyzovatpacientův pohybový stav a zároveň poskytuje účinnou terapii pro obnovu funkčního pohybu. Je důležité si uvědomit, že PNF není jen léčebný postup, je to také nástroj, který umožňujepodrobnou diagnostiku pro stanovení léčby neuromuskulární dysfunkce.

Související odkazy – zdroje informací

https://www.fyzioklinika.cz/clanky-o-zdravi/proprioceptivni-nervosvalova-facilitace-kabatova-metoda
https://www.wikiskripta.eu/w/PNF

Klíčová slova
Fyzioterapie
Kabatova metoda
PNF
Proprioceptivní nervosvalová facilitace
Centrální nervový systém
Dětská mozková obrna