Najdi Pomoc
Nechci vybírat

psycholog

Kliknutím vyberte detail odbornosti

Fyzioterapie - Vojtova metoda

Vojtova metoda (též nazývána jako metoda reflexní lokomoce) je soubor cvičebních technik používaných k léčbě poruch, objevená MUDr. Václavem Vojtou. Jejím základním principem je fakt, že v centrálním nervovém systému člověka jsou geneticky zakódované vrozené pohybové vzory. Na základě studií léčby dětí s dětskou mozkovou obrnou z 50. let byly identifikovány specifické body, díky nimž je možné stimulovat tělo k určitým vrozeným pohybům, a to hlavně tlakem na příslušná citlivá místa (především na periost kostí a fascie). Kromě samovolné pohybové aktivity dochází současně k fyziologické aktivaci bránice a svalů břišní stěny, pravidelnému hlubokému dýchání, upravení tepové frekvence, pozitivní stimulaci nervových center a celkovému zlepšení mentální aktivity.

Metoda je založena na znalosti vývoje pohybových vzorců během života dítěte. Vývojpohyblivosti (motoriky) člověka je určen geneticky, probíhá zcela automaticky a jepokračováním vývoje v děloze.

Vývojová kineziologie se zabývá motorickým vývojem dítěte a dává terapeutovi pravidla krozpoznání ideální hybnosti dítěte. Znalost vývojové kineziologie je přínosem nejen prorehabilitaci pohybových poruch v pediatrii, ale má své nezastupitelné místo i v rehabilitacidospělých.

Terapeutický systém V. Vojty zahrnuje tři modely (polohy k vyvolání reakce stimulacípříslušných bodů):

  • model, který se aktivuje v poloze na břiše, se nazývá reflexní plazení
  • model aktivovaný z polohy na zádech se nazývá reflexní otáčení
  • model aktivovaný z polohy na obou kolenou se nazývá 1. pozice

Prostřednictvím terapeutických modelů reflexního plazení, reflexního otáčení a první pozicea odpovídajících bodů (aktivačních zón) vyvolává terapeut u pacienta svalové souhry. Tytosvalové souhry jsou identické se svalovými souhrami, které pozorujeme u dětí během jejichmotorického vývoje ve věku do jednoho roku.

Cílem není naučit pacienta se otáčet či plazit, ale vyvolat, případně obnovit vrozené svalovévzorce, které umožňují kvalitní stoj a chůzi.

Metoda se využívá v rehabilitaci jak dětí, tak i dospělých.

Související odkazy – zdroje informací

http://www.rl-corpus.cz/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vojtova_metoda
http://www.lekari-online.cz/rehabilitace/zakroky/vojtova-metoda

Klíčová slova
Fyzioterapie
Vojtova metoda
Vývojová kineziologie
Motorický vývoj
Centrální nervový systém
Dětská mozková obrna