Najdi Pomoc
Nechci vybírat

psycholog

Kliknutím vyberte detail odbornosti

Koučink - osobní koučování, životní koučink

Koučování (koučink, anglicky coaching) je proces podporující hledání individuálních řešení a rozvoj člověka v jím zvolené oblasti. Kouč není trenér ani poradce, ale hledá řešení společně s klientem. Termín pochází z anglického slovesa coach (trénovat, vést).

Osobní koučink probíhá formou osobního setkávání a dialogu klienta a kouče.

Je to vztah dvou rovnocenných partnerů, založený na vzájemné důvěře. Každý z nich je přitom expertem v určité oblasti: Klient je tím největším a nejdůležitějším expertem na sebe sama. Zná sám sebe, své silné a slabé stránky, své možnosti a bariéry. Zná svůj život, svoji práci, svoji profesi a oblast, kterou chce řešit. Zná cíle, kterých chce dosáhnout. Kouč je expertem na oblast koučování. S nadhledem a zkušenostmi z řešení různorodých situací dokáže řešené téma vhodně strukturovat. Klade klientovi v pravou chvíli takové otázky, které mu umožňují podívat se na věc jinýma očima, z jiných úhlů pohledu, uvolnit jeho kreativitu, hledat a nalézat nová a často nečekaná řešení. Kouč přitom nemusí být odborníkem na klientovu práci či profesi. Je však odborníkem na způsob hledání a vytváření řešení.

Při osobním koučování jde o zlepšení kvality vašeho osobního života, o získání:

  • Osobní spokojenosti (hubnutí, učení se angličtině)
  • Pocitu naplnění (vytvoření uspokojivé životní struktury)
  • Spokojenosti ve vztazích (odloučení se od rodičů)
  • Radosti (hledání zdrojů radosti)
  • Štěstí (naplnění touhy)
  • Smyslu života (duchovno)

Spolupráce s koučem dodává klientovi odvahu činit životně důležité změny a přicházet na to „JAK“ tyto změny udělat a „CO“ je konkrétně potřeba vykonat.Souběžně posiluje jeho schopnost sebehodnocení, sebedůvěry a sebevědomí.Při osobním koučování kouč nepřebírá za svého klienty odpovědnost při rozhodování. Koučovaný postupně přehodnocuje realitu svého života, své vnímání, postoje a je schopen krok za krokem provádět žádoucí změny.

I když spolupráce probíhá na úrovni osobního koučování, zpravidla se promítne i v klientově pracovním životě. Umožní mu, aby zvážil, zda mu jeho zaměstnání skutečně vyhovuje, a obvykle vede k tomu, že i když klient zůstává na svém původním místě, získává ke své práci jiný přístup a zvyšuje se i jeho pracovní spokojenost a úspěšnost. Celý klientův život se pak přizpůsobuje jeho osobitým hodnotám, čímž se pro něj stává mnohem uspokojivějším, více naplňujícím. Osobní koučování je vysoce efektivní i při odstraňování závislostí a návyků.

Související odkazy – zdroje informací
https://cs.wikipedia.org/wiki/Koučován%C3%AD
http://www.eterapie.cz/osobni-koucovani

Klíčová slova
Koučování
Koučink
Coaching
Kouč
Coach
Osobní