Najdi Pomoc
Nechci vybírat

psycholog

Kliknutím vyberte detail odbornosti

Koučink - transpersonální koučování

Koučování (koučink, anglicky coaching) je proces podporující hledání individuálních řešení a rozvoj člověka v jím zvolené oblasti. Kouč není trenér ani poradce, ale hledá řešení společně s klientem. Termín pochází z anglického slovesa coach (trénovat, vést).

Transpersonální koučování je specifické hloubkou, kterou zasahuje, konkrétně podporuje hledání a rozvoj spirituality, vlastní duchovní cesty.

Pracuje s problematikou vůle, významu a smyslu života a životní orientace, osobní odpovědnosti a orientace na druhé lidi (stavění druhých před vlastní já) a je základem vyššího, „pokročilejšího“ stupně koučování. To umožňuje zpřístupnit oblast lidského nadvědomí, tedy zdroje našeho potenciálu, radosti, aspirací, tvořivosti, inspirace a vrcholných prožitků. Doménou transpersonálního koučování je pomáhat lidem nalézat smysl a význam toho, co se odehrává v jejich životě, sportovní kariéře, pomáhat lidem v případě, jsou-li konfrontování s obtížnými životními situacemi.

Související odkazy – zdroje informací
https://cs.wikipedia.org/wiki/Koučován%C3%AD
http://www.hrforum.cz/transpersonalni-koucink/
https://publi.cz/books/121/03.html

Klíčová slova
Koučování
Koučink
Coaching
Transpersonální