Najdi Pomoc
Nechci vybírat

psycholog

Kliknutím vyberte detail odbornosti

Koučink - týmový (skupinový) koučink

Koučování (koučink, anglicky coaching) je proces podporující hledání individuálních řešení a rozvoj člověka v jím zvolené oblasti. Kouč není trenér ani poradce, ale hledá řešení společně s klientem. Termín pochází z anglického slovesa coach (trénovat, vést).

Týmový koučink vnímáme jako velice efektivní nástroj rozvoje a zvyšování efektivity pracovních týmů.

Protože jde zároveň o významný zásah do týmové dynamiky, věnujeme maximální pozornost přípravné fázi před zahájením vlastního procesu týmového koučinku.

Na začátku každého procesu je bezplatná konzultace s potenciálním zadavatelem, obvykle nejméně v délce dvou až tří hodin, při které si společně vyjasníme,  jaké jsou výchozí podmínky  a očekávání a jaké by měly být výstupy z týmového koučinku. Pokud se po této konzultaci společně dohodneme, že týmový koučink je nejvhodnější intervencí, připravíme konkrétní nabídku, ve které se definuje optimální formát celého projektu.

Obvykle týmové koučinky probíhají jako půldenní až jednodenní opakovaná setkání s frekvencí dvou až šesti týdnů. Na každém setkání společně s týmem definujeme dílčí cíle a vyhodnocujeme, jaké měly výstupy z předchozího koučinku reálné dopady na spolupráci a výkonnost týmu.

Kdy je čas pro týmový koučink:

 • Dáváme dohromady nový tým a potřebujeme rychle akcelerovat na plný výkon.
  Nové a nově vznikající týmy mohou pomocí koučování rychleji a bez turbulencí překonat raná stádia existence týmu a rychleji přejít do fáze plné synergie a výkonnosti.
 • Společně nám to funguje, ale potřebujeme nový impuls.
  Efektivní týmy mohou díky týmovému koučinku přejít na novou úroveň spolupráce a využít maximálně svého týmového potenciálu.
 • Tak tento problém potřebuje vyřešit opravdu dobře.
  Kreativní a řešitelské týmy mohou využít podporu kouče pro facilitaci řešení konkrétně definovaných úkolů.

Týmový koučink přináší

 • Zlepšení týmové atmosféry
 • Zlepšení komunikace mezi členy týmu
 • Vyjasnění týmové vize, týmových rolí a týmových pravidel
 • Zvýšení vzájemné důvěry mezi členy týmu
 • Uvolnění potenciálu týmu
 • Odstranění bariér a zvýšení efektivnosti a synergie týmu.


Související odkazy – zdroje informací
https://cs.wikipedia.org/wiki/Koučován%C3%AD
http://www.koucink.eu/tymovy-koucink/

Klíčová slova
Koučování
Koučink
Coaching
Kouč
Coach
Týmový
Skupinový