Najdi Pomoc
Nechci vybírat

psycholog

Kliknutím vyberte detail odbornosti

Krizová a asistenční centra - Hospice

Hospic je zdravotnicko-sociální zařízení, které slouží k péči o nevyléčitelně a těžce nemocné osoby, tedy k tzv. paliativní péči. Současná zdravotnická zařízení hospicového typu dostala své jméno podle instituce hospiců – míst pro odpočinek poutníků, která vznikla ve 4. století.

Hlavním účelem hospiců je maximálně zlepšit kvalitu života v jeho závěrečné fázi a umožnit důstojné umírání.

Děje se tak především snižováním nebo odstraňováním bolesti a jiných nepříjemných fyzických projevů nemoci. Hospic umožňuje vyřešit nebo alespoň zmírnit různé psychologické a duchovní problémy spojené s umíráním. Umožňuje intenzivní a nerušený kontakt s partnerem nebo rodinou.

Hospicová péče
Forma paliativní péče, kterou tvoří souhrn lékařských, ošetřovatelských a rehabilitačně-ošetřovatelských činností poskytovaných preterminálně a terminálně nemocným, u kterých byly vyčerpány možnosti kauzální léčby, ale pokračuje léčba symptomatická s cílem minimalizovat bolest a zmírnit všechny obtíže vyplývající ze základní diagnózy i jejich komplikací a zohlednit bio-psycho-spirito-sociální potřeby nemocného.

Hospicová péče má tři základní formy. Rozděluje se na:

  • Domácí hospicová péče
    je pro nemocného zpravidla ideální, ale ne vždy dostačující. Předpokládá určitou úroveň rodinného zázemí, které často schází, nebo se rodina dlouhou péčí o nemocného unaví a vyčerpá, nebo je ošetřování touto formou příliš náročné pro rodinné příslušníky. Pečující rodině pomáhají kvalifikovaní pracovníci.
  • Stacionáře – denní pobyty
    Stacionář je obyčejně součástí hospice. Pacient je v tomto případě přijat ráno a odpoledne, večer se vrací domů. Tenhle způsob připadá do úvahy u nemocných z blízkého okolí hospice, pokud u nich nestačí domácí péče.
  • Lůžková hospicová péče
    Je aktuální zejména tehdy, když předchozí dvě formy nestačí, nebo nejsou vůbec k dispozici. Pokud ale existuje možnost výše dvou uvedených forem, se v případě zlepšení zdravotního stavu klienta nebo zotavení jeho rodiny může nemocný vrátit zpět do domácí péče.

Dětský hospic
se výrazně odlišuje od podobných zařízení určených pro dospělé. Na rozdíl od hospice pro dospělé, v nichž většina dospělých v terminálním stadiu tráví poslední dny svého života, soustřeďují se dětské hospice spíše na tzv. respitní (odlehčovací) péči. Znamená to, že nemocné děti a jejich rodiny přijíždějí do hospice na krátkodobé, zpravidla několikadenní až několikatýdenní zotavovací pobyty, často opakovaně, během nichž se mají možnost zastavit a načerpat novou sílu, rodiče si zde mohou odpočinout od každodenního náročného ošetřování. Jsou v prostředí, kde starosti s ošetřovatelskou péčí, s tlumením případných bolestí, přípravou jídla převezmou jiní lidé a kde je najednou možné žít a přemýšlet daleko volněji, bez tlaku neodkladných povinností a svazujícího očekávání.
Hospic se jim snaží nabídnout praktickou pomoc a bezpečné a povzbuzující zázemí.

Související odkazy – zdroje informací
http://www.hospice.cz
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hospic

Klíčová slova
Hospic / Hospice
Hospicová péče
Stacionáře
Paliativní péče
Domácí péče
Lůžková péče