Najdi Pomoc
Nechci vybírat

psycholog

Kliknutím vyberte detail odbornosti

Krizová a asistenční centra - komunity

Terapeutická komunita je forma intenzivní skupinové psychoterapie, jejíž členové společně určitý čas žijí a mimo skupinových setkání sdílejí také další společný program. Klientům takového společenství je umožněno zažít korektivní zkušenost a podporuje se zde nácvik vhodnějších, adaptivnějších způsobů chování.

V komunitě je především kladen důraz na vztah k lidem i k sobě samému.

Komunita se nazývá terapeutická proto, že kromě uvedené projekce umožňuje též vyjádření zpětné vazby k nevhodnému chování, a podněcuje tak k nahlédnutí na vlastní problémy z jiného úhlu a novými způsoby a umožňuje také nalezení míry vlastního podílu na tvorbě takových problémů.

Terapeutické komunity pro uživatele drog
Vedle psychiatrických léčeben, které nabízejí uživatelům návykových látek možnost léčby, nabízejí podobné služby v méně formalizované a v poněkud pestřejší a strukturovanější formě i terapeutické komunity, kterých v současnosti pracuje na území České republiky 15. Současný model terapeutických komunit definuje De Leon (1995; 2000) jako program residenční léčby [pro uživatele návykových látek] účelně využívající skupinu vrstevníků k facilitaci sociální a psychosociální změny v chování jednotlivce. Všechny aktivity jsou tudíž uzpůsobeny tak, aby přispívaly k dosahování terapeutických a výchovných změn v chování jednotlivce, přičemž všichni zúčastnění jsou mediátory těchto změn. Hlavním cílem komunit je podpořit osobní růst klientů, aby se naučili žít bez užívání drog. K tomu je nejvíce využíváno sociální učení ve skupině vrstevníků za pomoci terapeutického týmu. 

Související odkazy – zdroje informací
http://www.adiktologie.cz/cz/articles/detail/72/173/Terapeuticke-komunity-pro-uzivatele-drog

Klíčová slova
Komunity / komunita
Terapeutická