Najdi Pomoc
Nechci vybírat

psycholog

Kliknutím vyberte detail odbornosti

Krizová a asistenční centra - krizová a asistenční centra

Krizová centra poskytují psychickou podporu a sociální pomoc lidem v akutní krizi, kteří se ocitli v náročné životní situaci, kterou sami vnímají jako zátěžovou, nepříznivou a ohrožující, a v danou chvíli ji nejsou schopni zvládnout vlastními silami.

Krizová centra poskytují neodkladnou, bezbariérovou a nestigmatizující psychiatrickou péči.

Zaměřují se na různé formy krizové intervence (telefonická, tváří v tvář) a též na krátkodobý pobyt na lůžku s intenzivním terapeutickým programem. Poskytují zdravotní péči občanům, u nichž došlo k takovému zhoršení psychického stavu, ve kterém je nutná akutní krátkodobá psychiatricko-psychologická intervence při pobytu na krizovém lůžku, avšak stav nevyžaduje psychiatrickou hospitalizaci.

V krizovém centru je zajištěn bezpečný prostor ženám, mužům, neúplným i celým rodinám s dětmi, kteří se ocitli v akutní krizové situaci. Služba je určena např. obětem domácího či jiného násilí, obětem trestných činů, obětem živelních katastrof a hromadného neštěstí a těm, kteří ztratili své bydlení z důvodu exekuce či na základě jiných právních komplikací, osobám ohroženým užíváním drog.

Nutnou podmínkou pro funkci centra je dostupnost psychiatra po dobu 24 hodin denně po 7 dní v týdnu. 

Dětské krizové centrum
Hlavním zaměřením Dětského krizového centra je problematika syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (syndrom CAN). Odborné poradenství a služby v oblasti prevence, diagnostiky a terapie poskytují psychologové, sociální pracovníci a psychoterapeuti.

Související odkazy – zdroje informací
http://prorodinu.olomouc.eu/poradna/krizova-centra-a-tisnove-linky

Klíčová slova
Krizová centra
Asistenční centra