Najdi Pomoc
Nechci vybírat

psycholog

Kliknutím vyberte detail odbornosti

Mediace - obchodní mediace jako např. řešení sporů mezi spolumajiteli firmy, spory mezi firmami, mezi zákazníkem a firmou

Mediace (česky zprostředkování) je způsob pokojného řešení sporů, jehož cílem je dohoda. Mediace (z lat. mediare = být uprostřed) je způsob řešení sporů, který se uplatňuje v právu i mimo ně. Jedná se o mimosoudní řešení konfliktů.

Základem mediace je, že mezi znesvářené strany vstoupí třetí, nezávislá osoba, tzv. mediátor, která se jim stává prostředníkem ke smírnému, kompromisnímu řešení sporných otázek. Podmínkou je, že mediátor musí být nestranný, nemůže jím být osoba spojená s jednou ze stran sporu.

Mediaci lze využít zejména jako alternativní řešení sporů v komerční oblasti, při řešení obchodních sporů či zaměstnaneckých sporů.

Výhodou mediace v obchodní oblasti je jednoznačně fakt, že při řešení sporů mediací nedochází k přerušení obchodních vazeb mezi firmami, jak tomu většinou bývá při soudním či arbitrážním jednání.

Snahou mediátora je dosažení dohody, smíru, kompromisu, který umožňuje další dobrou spolupráci obou stran a kdy strany mohou zohlednit budoucí dobré vztahy při společném obchodování. Mediace poskytuje příležitost překročit čistě právní postavení a nalézt specifické řešení odpovídající skutečné podobě sporu. Tento přístup založený na shodě zvyšuje šance, že jakmile strany svůj spor vyřeší, budou schopny udržovat běžné obchodní a osobní vztahy.

Mediace v komerční sféře je vhodná především:

 • V oblasti sporů mezi firmami a orgány státní správy a samosprávy
 • V oblasti spolupráce dvou podnikatelských subjektů:
  • při nedodržení smluvních podmínek
  • při fúzích či dělení firem
  • při tvorbě dlouhodobých smluvních vztahů
  • při řešení kooperačních vztahů
  • oblast e-komerce
 • V oblasti vnitropodnikové:
  • při řešení sporů mezi spolumajiteli
  • při řešení sporů mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci (odbory)
  • při řešení sporů mezi jednotlivými zaměstnanci
  • při narušování integrity řízení
  • při změnách podnikatelských záměrů, vytváření strategie firmy, konsolidaci či transformaci
  • při vytváření či změnách podnikové kultury
 • Při hledání dohody ve spotřebitelských sporech
  • při řešení sporů mezi zákazníkem s výrobcem, prodejcem
  • při nedodržení smluvních podmínek prodeje, garance oprav

Související odkazy – zdroje informací
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mediace
http://www.lisse.cz/cz/sekce/mediace-o-mediaci-obchodni-mediace-114

Klíčová slova
Mediace
Mediátor
Řešení sporů
Spory