Najdi Pomoc

Lidé dnes nejčastěji hledají

Najdi další pomoc - hippoterapie

Hipoterapie je obor hiporehabilitace, fyzioterapeutická metoda využívající jako pomůcku speciálně připraveného koně, konkrétně pohybu jeho hřbetu v kroku. Tento pohyb je střídavý, rytmicky a cyklicky se opakuje. Nabízí multisenzorickou aferentní stimulaci, která přímo ovlivní motorické chování klienta aktivací všech úrovní centrální nervové soustavy. Výsledkem je facilitace reparačních procesů na úrovni neurofyziologické a psychomotorické.

Hipoterapie je fyzioterapeutická metoda, která působí na klienta prostřednictvím pohybových impulzů vznikajících při koňské chůzi.

Centrální nervový systém pacienta je tak ovlivňován přes působení na periferii nervové soustavy. Přenosem impulzů přes koňský hřbet na klienta, který na koni sedí či zaujímá jinou, jeho možnostem odpovídající polohu (vleže na břiše, s oporou o předloktí atd.), dochází k oslovení centrálního nervového systému – mozku. Ten musí nejen zpracovat vjemy o změnách, které nastávají při kontaktu s pohybujícím se koňským hřbetem, ale i vyslat adekvátní rozkazy k tomu, aby organizmus reagoval správně, zejména v rámci rovnovážných reakcí. Díky tomu, že kůň má velice podobný pohybový stereotyp chůze jako člověk, nutíme tak centrální nervový systém pohybově znevýhodněného člověka zpracovávat a vysílat vjemy a příkazy, které by za normálních okolností vysílal při lidské chůzi. Je tak možno docílit pokroků právě v rehabilitaci pohybu u dětí i dospělých tam, kde je postižena koordinace, rovnováha a vývoj vzpřimování.

Hipoterapie může také působit preventivně tam, kde z důvodu onemocnění dochází k degeneraci či přerušení nervových drah řídících pohyb. Čím déle je možnost organizmu připomínat jeho správnou funkci, tím více se oddálí negativní vliv degenerativních onemocnění či následků úrazu na hybnost člověka. Zároveň se připravují vhodné podmínky pro aplikaci klasických fyzioterapeutických metod (např. Vojtova metoda), kterými má být vždy kvalitní hipoterapie doplněna.

Hipoterapie probíhá na koni se speciálním výcvikem pod vedením fyzioterapeuta či ergoterapeuta s písemným souhlasem lékaře.

Tým provádějící hipoterapii

  • Fyzioterapeut nebo ergoterapeut se specializačním kurzem hiporehabilitace – provádí a vede vlastní hipoterapii. Vybírá koně pro klienta tzv. na míru, určuje polohou na koni, tempo kráčejícího koně a délku terapie i celé intervence. Musí být přítomen při každé hipoterapii.
  • Asistent – proškolená osoba, která asistuje klientovi a jistí ho ze strany koně během hipoterapie.
  • Odborný lékař – indikuje a doporučuje hipoterapii.
  • Cvičitel koní pro hiporehabilitaci - odpovídá za výběr koně a jeho výcvik.
  • Vodič koně – vede koně během hipoterapie.
  • Hiporehabilitační kůň – speciálně vybraný a vycvičený kůň pro hiporehabilitační účely. Je vycvičen tak, aby reagoval jen na pokyny vodiče. Normálně koně reagují na určité pokyny nohou, ale tento kůň nemůže, musí si zvyknout, že tyto pokyny nejsou platné. Například pohybově omezení lidé totiž nohy necítí a do koně kopou.

Související odkazy – zdroje informací
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hipoterapie

Klíčová slova
Hippoterapie
Hiporehabilitace
Fyzioterapeutie
Kůň