Najdi Pomoc
Nechci vybírat

psycholog

Kliknutím vyberte detail odbornosti

Najdi další pomoc - jógová terapie

Jógová terapie je součástí jógy. Jóga je cesta, metoda, soubor instrukcí k nalezení vnitřní rovnováhy a spokojenosti. Učení jógy v sobě zahrnuje duchovní principy i fyzická cvičení. Je to směr učení, který se vyvíjí po staletí, od počátku až do dnešní doby je ovlivňován náboženskými a kulturními tradicemi, rozvíjen různými duchovními i filozofickými myšlenkami. Je to učení velmi rozmanité, zahrnující mnoho jógových škol a směrů. Ve většině případů jednotlivé školy směřují ale ke stejnému cíli, k dosažení „velkého štěstí“ či „velikého blaha“.

Jógová terapie je součástí moderní západní jógy. Jde o speciální typ jógy, který se v poslední době velmi rozšířil a je stále více populární.  Hlavním cílem jógové terapie je rozvoj fyzického i psychického potenciálu jedince. Je to cesta k dokonalému fyzickému i psychickému zdraví pro každého jedince. Přístup je ale ke každému člověku velmi individuální, snaží se respektovat jeho vlastní životní historii, zkušenosti, nemoci, vlivy rodinné i osobní. Velký důraz je kladen na zdravotní aspekt fyzického cvičení (ásan), na správné provedení jednotlivých cviků.

Mnoho lidí toto zdravotně prospěšné cvičení láká, protože je velmi komplexní a ze zdravotního hlediska velmi prospěšné (posilují se a protahují všechny svaly na těle). Postupně, jak se učí jednotlivé ásany, si uvědomují důležitost dechu, naučí se dech řídit a kontrolovat, pracovat s energií. Nenápadně, aniž by to zpočátku tušili, se vydají na cestu poznání svého těla, začnou respektovat svoje tělo, svoje fyzické možnosti a limity.

Cílem jógové terapie je dokonalé psychické a fyzické zdraví, tudíž můžeme předpokládat že, vede člověka k pevnému zdraví. Jógová terapie je vhodná úplně pro každého, pokud bude respektovat své fyzické možnosti a limity.

Co konkrétně nabízí jógová terapie

1. Ásany – jógové polohy
Představují jeden aspekt jógy, ale pro lidi ze západní společnosti mají důležitý význam, znamenají rychlé a hmatatelné výsledky v pociťování svého zdravotního stavu a připravují ho na další formy jógy. Člověk se zde zpočátku může opřít o jemu dobře známé zevní podmínky – volba vhodného času a místa na cvičení, oblečení, pomůcky, postupně se naučí zaměřit se i na vhodné podmínky vnitřní (cvičení na lačno, soustředit se sám na sebe apod.). Důležitou součástí je technika provádění cviků a osobnost lektora, postupně se naučí zaujmout jednotlivé ásany, výdrže v pozici, návraty do výchozí polohy, cviky provádět pomalu, soustředit se na jednotlivé části těla, odpočívat mezi cviky.

2. Práci s dechem
Je neodmyslitelnou součástí jógové terapie. Dýchání je základní životní funkce, kdy dochází k výměně vzduchu mezi vnějším prostředím a naším vnitřním prostředím. Tělo potřebuje k životu kyslík a jóga učí práci s dechem, vede ke zvládání jógového dýchání, a tím přispívá ke správnému fungování lidského těla.

3. Respektování fyzických hranic
Jóga respektuje hranice fyzických možností každého z nás. Všechny ásany mají lehčí a těžší variantu, tedy variantu pro začátečníka i pokročilého. Je na každém jedinci, aby respektoval sám sebe, aby se naučil vnímat svoje tělo, jeho potřeby a limity.

4. Uklidnění, zaměření se do sebe
Aby člověk mohl respektovat sám sebe, musí se znát, musí znát svoje potřeby, omezení. Sebepoznání je možné pouze cestou klidu, sebeuvědomování se, sebepoznávání se. Toto nelze praktikovat ve spěchu, chaosu a stresu. Člověk se musí naučit zastavit se, být sám se sebou, a to v józe lze velmi dobře.

5. Harmoničnost jedince
Pokud se podaří zvládnout a spojit předešlé čtyři body, dojde u člověka postupně k propojení těla a mysli, dostaví se harmonický pocit. Člověk si uvědomí, že štěstí musí hledat sám v sobě, že v okolním světě zdroje štěstí nejsou.

Související odkazy – zdroje informací
https://www.jogoviny.cz/clanky/zdravi/jogovou-terapii-na-nemoce-i-emoce
http://www.yogayou.cz/o-nas/

Klíčová slova
Jóga
Jógová terapie
Ásany
Dech