Najdi Pomoc
Nechci vybírat

psycholog

Kliknutím vyberte detail odbornosti

Najdi další pomoc - neurofeedback

Neurofeedback, známý také jako EEG biofeedback, nám prostřednictvím přesně cílené zpětné vazby přináší informaci o tom, jak jsou naladěny mozkové vlny v určitém okamžiku a v určité oblasti hlavy. Mozek se prostřednictvím takového tréninku učí regulovat svou elektrickou aktivitu tak, aby fungoval co nejefektivněji. V současnosti se setkáváme s různorodým pojmenováním samotného přístroje i metody EEG biofeedback – kupříkladu brainfeedback či nyní nejčastěji užívaný termín neurofeedback.

Podobný princip využívají i relaxační a meditační metody, které známe např. z jógy. Neurofeedback tak přirozenou cestou podporuje stabilitu centrálního nervového systému a zlepšuje psychické i somatické funkce.

Biofeedback – přirozenou zpětnou vazbu (informace) dostáváme neustále. Na základě těchto informací (feedbacku) můžeme své chování kontrolovat i měnit.

EEG biofeedback je popisován jako seberegulační terapie vedoucí k normalizování a optimalizování mozkových funkcí. Působí na problém tam, kde sídlí, tedy v hlavě v konkrétním mozkovém centru. Seberegulaci mozkové aktivity, vedoucí ke zlepšení a zefektivnění mentální činnosti a také k umění relaxace, praktikují po tisíce let lidé v meditaci, při józe apod.

Trénink EEG biofeedback je pro mozek podobně prospěšný jako tělesné cvičení pro svaly a lepší fyzickou kondici. Metoda je založená na principu sebeučení. Je známé, že chování, které vede k odměně (k pozitivní zpětné vazbě), se bude opakovat s větší pravděpodobností než chování, které k ní nevede (Thorndike – zákon efektu).

EEG biofeedback neinvazivně podporuje stabilitu CNS, zlepšuje psychické i somatické funkce.

Pro koho je metoda vhodná

Neurofeedback je vhodný zejména pro dvě skupiny klientů. Pro ty, kteří hledají kondiční či relaxační trénink mozku (studenti, sportovci, manažeři). A pro klienty, u nichž se neurofeedback stává součástí klinické terapie např. při hyperaktivitě, poruchách pozornosti, epilepsii, specifických poruchách učení, po centrální mozkové příhodě, atd.

Samotnému tréninku pomocí metody neurofeedback předchází vstupní měření s vyplněním vstupního dotazníku. Následuje detailní diagnostika pomocí přístroje neurofeedback a tvorba individuálního terapeutického plánu.

Související odkazy – zdroje informací
http://www.rozumvhrsti.cz/eeg-biofeedback-alias-neurofeedback
https://en.wikipedia.org/wiki/Neurofeedback

Klíčová slova
EEG biofeedback
Brainfeedback
Neurofeedback
Zpětná vazba