Najdi Pomoc
Nechci vybírat

psycholog

Kliknutím vyberte detail odbornosti

Poradenství - grafologie

Grafologie (psychologie rukopisu) je projektivní psychodiagnostická metoda, která se zabývá vztahem mezi rukopisem osobnosti a jejími psychosomatickými vlastnostmi. Ve skutečnosti však neexistuje jedna grafologie, ale mnoho různých grafologických metod a přístupů. Tyto metody se v důsledku také liší komplexitou uchopení rukopisu, a tedy i mírou úspěšnosti a přesnosti.

Grafologie vychází z předpokladu, že lze z písma, podobně jako z ostatních projevů člověka, zkoumat jeho povahu, inteligenci, emocionalitu a další schopnosti a vlastnosti, včetně okamžitého stavu jeho psychiky.

Původ slova „grafologie“ je řecký (γράφω – psát, λογία – vědní obor).

Grafologie analyzuje mnoho znaků písma, které si normálně při jejich psaní neuvědomujeme. Velikost nebo sklon jsou nejnápadnější charakteristiky, ale nejsou jediné. Znaky písma rozdělujeme na tzv. komplexní – dojmové (k jejichž určení je třeba více zkušeností) a měřitelné – popsatelné (jejich určení je jednoznačnější). Každý znak písma je v grafologii spojován s určitým okruhem psychologických významů, sám však nemůže být jednoznačným důkazem o nějaké konkrétní vlastnosti. (Na tomto zjednodušujícím přístupu jsou založeny tzv. „grafologické slabikáře.“) Kvalitní grafologický rozbor vychází z analýzy všech písemných znaků a jejich závěrečné syntézy.

Grafologie se nejčastěji používá k psychodiagnostice v kriminalistice, soudnictví i klinické psychologii. Podle písma lze také diagnostikovat nástup a průběh některých duševních poruch. K psychodiagnostice duševní poruchy je ovšem ze zákona oprávněn pouze klinický psycholog nebo psychiatr, který k tomu však používá jiné psychodiagnostické postupy než grafologické (například test cesty, Rorschachův test, testy inteligence aj.).

Znalec v oboru grafologie poskytuje

  • Soudně-znalecké posudky fyzickým osobám při posouzení pravosti textu a posouzení pravosti podpisu nejen na úředních listinách
  • Soudně-znalecké posudky pro soudy, policii a další státní instituce při posouzení pravosti podpisu v trestním řízení a určování pravosti listin v soudních záležitostech
  • Znalecké posudky rukopisu firmám při výběru pracovníka na pracovní pozici, rekvalifikaci pracovníka, formování pracovního týmu, plánování profesní kariéry, osobním a profesním růstu středního a vyššího managementu
  • Odbornou analýzu dětské kresby při posouzení školní zralosti a výchovných problémech
  • Odbornou analýzu rukopisu soukromým osobám při poznávání vlastní osobnosti a svých blízkých, výběru životního partnera apod.

Související odkazy – zdroje informací
https://cs.wikipedia.org/wiki/Grafologie
http://www.grafolog.cz
http://www.grafolog.estranky.cz/clanky/coje-grafologie.html

Klíčová slova
Znalec
Grafologie
Psychodiagnostika
Grafologický rozbor
Psychologie rukopisu
Rukopis
Posudek / Posudky