Najdi Pomoc
Nechci vybírat

psycholog

Kliknutím vyberte detail odbornosti

Psychiatrie - bolesti hlavy, migrény

Bolest hlavy (neboli odborně cefalea) je jednou z nejčastějších obtíží. V drtivé většině případů se jedná o sice nepříjemný, ale jinak vcelku neškodný problém, někdy se však může jednat o příznak vážného, či život ohrožujícího onemocnění.

Bolest hlavy je symptom. Zejména náhle vzniklá, intenzivní bolest může signalizovat závažné onemocnění ohrožující život pacienta.

Bolesti hlavy dělíme na:

 • Primární (bolest je jedním z projevů život neohrožujícího, chronického, záchvatovitého onemocnění)
 • Sekundární (vzniká jako příznak jiného onemocnění).

Nejdůležitějším úkolem při vyšetření pacienta s bolestí hlavy je rozpoznat závažnou sekundární bolest hlavy, která může pacienta ohrozit na životě.

Alarmující je vždy:

 • první bolest hlavy u pacienta ve věku nad 40 let
 • náhle vzniklá, intenzivní bolest hlavy
 • postupně se rozvíjející atypická bolest hlavy nereagující na běžnou léčbu
 • bolest hlavy u pacienta s nádorovým onemocněním či HIV infekcí
 • přítomnost jakéhokoliv ložiskového neurologického nálezu či poruchy vědomí

Důvodem návštěvy lékaře bývá nejčastěji náhle vzniklá nebo silná bolest hlavy.

Primární bolesti hlavy mají normální neurologický nález. Patří mezi ně migréna, tenzní bolesti hlavy nebo bolesti hlavy při sexuální a fyzické aktivitě.

Jako sekundární příznak provázejí bolesti hlavy tato závažná onemocnění a stavy jako např.:

 • meningitidy a meningoencefalitidy
 • cévní mozkové příhody
 • mozková žilní trombóza
 • glaukomový záchvat
 • hypertenze (vysoký krevní tlak)
 • úraz hlavy
 • syndrom spánkové apnoe (SAS)

Související odkazy – zdroje informací

http://www.wikiskripta.eu/index.php/Bolesti_hlavy
http://www.stefajir.cz/?q=bolest-hlavy

Klíčová slova
Bolest hlavy
Migréna
Cefalea