Najdi Pomoc
Nechci vybírat

psycholog

Kliknutím vyberte detail odbornosti

Psychiatrie - demence u Alzheimerovy nemoci

Demence je syndrom způsobený chorobou mozku‚ obvykle chronické nebo progresivní povahy‚ kde dochází k porušení mnoha vyšších nervových kortikálních funkcí‚ k nimž patří paměť‚ myšlení‚ orientace‚ chápání‚ počítání‚ schopnost učení‚ jazyk a úsudek. Vědomí není zastřeno. Obvykle je přidruženo porušené chápání a příležitostně mu předchází i zhoršení emoční kontroly‚ sociálního chování nebo motivace. Tento syndrom se vyskytuje u Alzheimerovy choroby‚ cerebrovaskulárního onemocnění a u jiných stavů‚ které primárně postihují mozek.

Demence není normální součástí stárnutí, je vždy důsledkem chorobného procesu.

Jde o závažnou mozkovou chorobu zapříčiněnou degenerativními změnami v mozkové tkáni. Jejich podstatou jsou rozličné chorobné procesy a poškození. Většina forem demence postihuje jedince nad 60 let, ale i předčasná demence v mladším věku je poměrně častý jev.

Velmi významnou vlastností demence je ztráta již získaných duševních schopností, nikdy tedy nelze hovořit o demenci vrozené. Prvotní příznaky demence se obvykle projevují jako postupné oslabování inteligence, schopnosti rozpoznávání a paměti, změny osobnosti, apatie a úpadek volní činnosti.

V současnosti trpí 1/4 lidí starších 85 let demencí. Alzheimerova choroba se na tomto čísle podílí z 60 %. Ve věku nad 65 trpí touto nemocí každý 20. Člověk a Alzheimerova choroba již není nemoc jen těch nejstarších. Počet nemocných v mladších věkových kategoriích se zvyšuje.

Alzheimerova choroba je primárním degenerativním onemocněním mozku neznámé etiologie s charakteristickými neuropatologickými a neurochemickými vlastnostmi. Tato choroba začínáobvykle nenápadně a pomalu‚ ale trvale progreduje během období několika let.

Demence u Alzheimerovy nemoci s časným začátkem
Demence u Alzheimerovy choroby‚ která začíná před 65. rokem‚ s relativně rychle sezhoršujícím průběhem a s výraznými mnohočetnými poruchami vyšších korových funkcí.

Demence u Alzheimerovy nemoci s pozdním začátkem
Demence u Alzheimerovy choroby‚ která začíná po 65. roce‚ obvykle v 70 letech a později. Mápozvolný průběh. Hlavním příznakem je porucha paměti.

Demence se dělí na 3 kategorie, u kterých se bere ohled na sociální fungování:

 • Mírná porucha paměti
  • drobná překážka v denních činnostech
  • zapomíná, ale neomezuje ho to v běžném fungování
  • je sociálně soběstačný a funkční
 • Středně těžká porucha paměti
  • pokles paměti už je vážný hendikep pro soběstačnost
  • pamatuje si dobře a hluboce vštípené informace, dobře známé informace (jména, data), je schopen identifikovat sám sebe a své okolí
 • Těžká porucha paměti
  • zcela utlumena vštípivost i základní informace, zůstávají jen fragmenty paměti
  • člověk není schopen samostatné existence, nepozná lidi kolem

Související odkazy – zdroje informací
http://www.uzis.cz/cz/mkn/F00-F09.html
http://www.alzheimercentrum.cz/alzheimerovo-onemocneni/

Klíčová slova
Demence
Porucha paměti
Alzheimerova nemoc