Najdi Pomoc
Nechci vybírat

psycholog

Kliknutím vyberte detail odbornosti

Psychiatrie - demence u jiných nemocí

Demence je syndrom způsobený chorobou mozku‚ obvykle chronické nebo progresivní povahy‚ kde dochází k porušení mnoha vyšších nervových kortikálních funkcí‚ k nimž patří paměť‚ myšlení‚ orientace‚ chápání‚ počítání‚ schopnost učení‚ jazyk a úsudek. Vědomí není zastřeno. Obvykle je přidruženo porušené chápání a příležitostně mu předchází i zhoršení emoční kontroly‚ sociálního chování nebo motivace. Tento syndrom se vyskytuje u Alzheimerovy choroby‚ cerebrovaskulárního onemocnění a u jiných stavů‚ které primárně postihují mozek.

Demence není normální součástí stárnutí, je vždy důsledkem chorobného procesu.

Jde o závažnou mozkovou chorobu zapříčiněnou degenerativními změnami v mozkové tkáni. Jejich podstatou jsou rozličné chorobné procesy a poškození. Většina forem demence postihuje jedince nad 60 let, ale i předčasná demence v mladším věku je poměrně častý jev.

Velmi významnou vlastností demence je ztráta již získaných duševních schopností, nikdy tedy nelze hovořit o demenci vrozené. Prvotní příznaky demence se obvykle projevují, jako postupné oslabování inteligence, schopnosti rozpoznávání a paměti, změny osobnosti, apatie a úpadek volní činnosti.

Případy demence‚ které jsou způsobeny‚ nebo to alespoň předpokládáme‚ jinou příčinou než Alzheimerovou nebo cerebrovaskulární nemocí. Může se objevit v kterémkoli životním období‚ ačkoliv zřídka ve stáří.

Demence u Pickovy choroby
Progresivní demence přicházející ve středním věku‚ charakterizovaná časnými‚ pomaluprogredujícími změnami charakteru‚ následovaná poruchou intelektu‚ paměti a jazykových funkcí‚ s apatií‚ euforií a příležitostně s extrapyramidovými příznaky.

Demence u Creutzfeldt–Jakobovy nemoci
Demence se vyvíjí v průběhu diagnostikované Parkinsonovy nemoci. Dosud nebyly prokázány její žádné zvláštní rozlišující klinické projevy.

Demence u Huntingtonovy nemoci
Demence vyskytující se jako část difuzní degenerace mozku. Porucha je přenášena jediným autosomálně dominantním genem. Symptomy se typicky hlásí ve 3. a 4. dekádě. Progrese je pomalá. Vede ke smrti obvykle během 10–15 let.

Demence u Parkinsonovy nemoci
Demence se vyvíjí v průběhu diagnostikované Parkinsonovy nemoci. Dosud nebyly prokázány její žádné zvláštní rozlišující klinické projevy.

Demence u onemocnění virem lidské imunodeficience [HIV]
Demence se vyvíjí v průběhu onemocnění HIV za současné nepřítomnosti jiné nemoci nebo jiného stavu než infekce HIV‚ které by mohly vysvětlit klinické projevy demence.

Související odkazy – zdroje informací
http://www.uzis.cz/cz/mkn/F00-F09.html
http://www.alzheimercentrum.cz/alzheimerovo-onemocneni/

Klíčová slova
Demence
Porucha paměti