Najdi Pomoc
Nechci vybírat

psycholog

Kliknutím vyberte detail odbornosti

Psychiatrie - nespavost

Nespavost (neboli insomnie) je poměrně vážná porucha spánku, kterou trpí 10 až 20 % lidí. Mezi příznaky nespavosti patří obtížné usínání (trvající více než 30 minut po uložení se ke spánku), časté probouzení se, dlouhé pauzy před opětovným usnutím, brzké ranní probouzení s neschopností znovu usnout, záměna dne a noci nebo také nekvalitní spánek, kdy se člověk cítí i po spánku unavený.

Obvyklá doba spánku je 6 až 9 hodin, jedná se ale o poměrně individuální potřebu. Podstatné není, jak dlouho člověk spí, ale kolikrát za noc byl úspěšně dokončen spánkový cyklus, jeden cyklus trvá jednu až dvě hodiny a za noc by jich mělo proběhnout 3 až 5.

Druhy nespavosti:

 • Přechodná: trvá ne více než jeden týden, obvykle je způsobena stresem
 • Krátkodobá: trvající nejvýše 4 týdny, většinou je její příčinou stres nebo životní změny odezní sama od sebe, někdy se opakuje nebo může přejít do dlouhodobé nespavosti
 • Dlouhodobá: ke zlepšení nedochází ani po měsíci, je nutné ji léčit
 • Primární: nezpůsobená jinou chorobou, častěji se vyskytuje u lidí starších 30 le
 • Sekundární: je následkem jiného onemocnění, může jeho příznaky zhoršovat

Příčiny nespavosti:

 • Nedostatek esenciální aminokyseliny tryptofanu ve stravě
 • Stres, deprese, syndrom neklidných nohou či jiné zdravotní potíže (bolesti, svědění, ekzém, zvýšená funkce štítné žlázy, kašel, astma, srdeční choroby, zažívací problémy - např. dráždivý tračník, potravinová alergie, histaminová intolerance, celiakie)
 • Nepravidelný spánkový režim: např. práce na směny
 • Změny přirozeného biorytmu: např. přechod ze zimního na letní čas, přechod časových pásem při cestování (tzv. pásmová nemoc)
 • Nedodržování spánkové hygieny: večerní svícení, večerní sledování monitoru či displeje cvičení brzy před uložením ke spánku nevhodné složení a rozdělení porcí jídla během dne
 • Nevhodné prostředí ke spánku
 • Nedostatek pohybu během dne
 • Kouření, alkohol, kofein, některé léky

Následky nespavosti:

 • Fyzické vyčerpání
 • Snížení výkonnosti
 • Podrážděnost
 • Nižší schopnost sebekontroly
 • Narušení úsudku
 • Poruchy soustředění
 • Mikrospánek
 • Vznik nehod a úrazů
 • Rodinné a pracovní problémy
 • Pracovní neschopnost
 • Úzkostné poruchy
 • Deprese a jiné psychické poruchy
 • Závislosti

Nespavost a jiné poruchy spánku

Nejčastěji se lidé potýkají s nespavostí, mimo této poruchy však existují i další, které snižují kvalitu spánku či ho jakkoliv jinak narušují. Pojďme se blíže podívat na vybrané z nich.

Insomnie (nespavost)
Nemožnost usnout, problematické usínání, nekvalitní noční spánek, opakované nebo předčasné probouzení, to všechno lze do pojmu nespavost zahrnout. Potřeba spánku je individuální, za problém lze však obecně považovat stav, kdy nepřináší očekávaný pocit odpočinku a svěžest. Nespavost je možné rozlišit podle toho, zda se jedná o dlouhodobě nebo přechodně trvající stav. V druhém případě jde o tzv. tranzitorní typ, kdy je porucha spánku způsobena například změnou prostředí, stresem či jinou nepříznivou situací. Pomoci mohou hypnotika, která tak představují prevenci před rozvojem chronicity, s užíváním je ale nutné nakládat opatrně, aby se nespustila závislost. Obvykle se proto tyto medikamenty nepodávají déle než 3 dny. Za chronickou lze nespavost považovat v případě, kdy je spánek nedostatečný alespoň po dobu 1 měsíce, u některých z nás se jedná i o roky. Návštěva lékaře je při dlouhotrvající nespavosti nevyhnutelná. Nezřídka se objevuje i třetí druh nespavosti, ta se nazývá iatrogenní a vyvolávají ji léky.

Hypersomnie (zvýšená denní spavost)
Oproti nespavosti se mezi lidmi vyskytuje i opačný problém, a to nadměrná potřeba spánku. Tuto poruchu provází nezvládnutelná ospalost, snížená schopnost koncentrace a někdy i nemožnost se ráno probudit.

Narkolepsie
Narkolepsii lze zařadit k hypersomnii, protože se také týká spánku během dne. Je poměrně vzácnou poruchou a odborníci ji označují za dědičnou. Jak se projevuje? Několikaminutovým spánkem, do kterého jedinec upadá i během provádění nějaké činnosti, aniž by pociťoval nutkání usnout. Po probuzení se ale cítí čilý a svěží.

Spánková apnoe
Další poruchou spánku je spánkový apnoický syndrom, ten je často charakterizován chrápáním. Spánek je narušován výpadky pravidelného dýchání, což je samozřejmě velice nebezpečné. Je-li člověku tento problém diagnostikován, obvykle se nevyhne používání speciální masky během spánku, která udržuje trvalý přetlak v dýchacích cestách, jež jsou tak neustále volné. Nemocní bývají nadměrně unaveni, trápí je snížená koncentrace, změny nálad i poruchy osobnosti.

Syndrom neklidných nohou
Další nepříjemností, která může omezovat kvalitu spánku, je syndrom neklidných nohou. Takové onemocnění nutí člověka ve večerních hodinách a při usínání neustále pohybovat dolními končetinami, protože v klidovém stavu se v nohách vyskytuje bolest, pálení, tlak, svrbění nebo mravenčení. Spánek s takovou poruchou je neosvěžující a energii nedodávající. Nejčastěji se vyskytuje u starších lidí a v těhotenství.

Parasomnie
Kromě typických poruch spánku se lze setkat i s různými dysfunkcemi, které jeho kvalitu taktéž narušují. Souhrnně se označují jako parasomnie. Do této skupiny patří náměsíčnost, která je předmětem mnoha vtipů, ale ve skutečnosti je velice nebezpečná, nebo také noční pomočování, trápí především malé děti. Časté jsou i noční děsy, kvůli kterým se spousta malých budí hrůzou a pláčem. Všechny tyto stavy je nutné řádně diagnostikovat, především v souvislosti s epilepsií.

Nemožnost zvyknout si na směnný režim
Určitá skupina populace někdy v minulosti pracovala nebo nyní pracuje na směnný provoz. Někteří lidé střídající se denní režim zvládají, u jiných dochází právě k poruchám spánku, nejčastěji se projevující tak, že jedinec nemůže usnout v dobu, kdy by měl, a naopak se mu chce spát v práci. V souvislosti se směnným režimem a nevyhovujícím spánkem se pak mohou objevit i další potíže, například poruchy zažívání či u žen nepravidelný menstruační cyklus.

Nespavost a jiné poruchy spánku mohou být symptomem nemoci
Jakékoliv problémy týkající se spánku a jeho průběhu by se rozhodně neměly podceňovat. Tím spíše, když mohou signalizovat případné onemocnění, povětšinou v rámci fungování centrálního nervového systému. Všechny popisované obtíže mohou patřit například mezi příznaky Parkinsonovy nebo Alzheimerovy choroby.

Související odkazy – zdroje informací

https://www.modrykonik.cz/nespavost/
http://www.spektrumzdravi.cz/nespavost-a-jine-poruchy-spanku-mohou-byt-signalem-zavazne-nemoci
https://cs.wikipedia.org/wiki/Insomnie

Klíčová slova
Nespavost
Insomnie
Porucha spánku