Najdi Pomoc
Nechci vybírat

psycholog

Kliknutím vyberte detail odbornosti

Psychiatrie - neurotické poruchy

Jedná se o skupinu duševních poruch, u kterých dominuje nadměrný, opakující se pocit úzkosti a její tělesný doprovod. Tato úzkost je pouze (nebo převážně) vyvolána určitými dobře definovanými situacemi nebo objekty vně jedince, které běžně nejsou nebezpečné.

Úzkost může zasáhnout v náhlých záchvatech, nebo může na jedince působit trvale.

Některé potíže se mohou projevit pouze tělesnými příznaky, takže si jedinec není své úzkosti ani vědom. Tyto poruchy mohou zásadně ovlivnit kvalitu života nemocného, omezují život v zaměstnání, vztahy i prožití volného času.

Příčiny vzniku jsou různé. Někteří jedinci mají vrozené vlohy k rozvoji úzkosti. Pokud se přidá dlouhodobý stres, zátěžové životní situace, konflikty v rodině, traumatické vlivy – šikana, zneužívání atd., je rozvoj úzkostné poruchy téměř jistý.

V této skupině onemocnění se nejvíce využije psychoterapie (individuální, skupinová, rodinná, kognitivně-behaviorální). Psychoterapie pomáhá jedinci porozumět, co se s ním vlastně děje. Snaží se identifikovat faktory, které se na vzniku úzkosti podílejí. Učí, jakým způsobem zacházet s příznaky a s problémy v životě, a posléze trénuje dovednosti, které umožní jedinci, aby byl odolnější. Léky jsou v tomto případě až druhotným prostředkem. Léky nám můžou pomoc překonat akutní potíže a být jakousi berličkou k tomu, aby byla zahájena psychoterapie. Nejčastěji se využívají antidepresiva, právě pro svůj protiúzkostný efekt. Přechodně lze také využít velmi efektivních léků k rozpouštění úzkosti ze skupiny benzodiazepinů, u dlouhodobého užívání však hrozí závislost. Předpis léků a následná úprava dávkování spadá do rukou psychiatra.

Úzkostné poruchy

  • Fobie – patří sem úzkost a strach z určitých objektů a situací (např. strach z pavouků=arachnofobie), nebo strach z otevřených či uzavřených prostor, strach z mezilidského kontaktu a veřejného zesměšnění (sociální fobie), atd.
  • Panická porucha – náhlý, prudký nástup úzkosti, doprovázen tělesnými projevy: bušení srdce, třes, dušnost, atd. Po odeznění je jedinec v klidu, ale žije v strachu, kdy se panika opět dostaví.
  • Generalizovaná úzkostná porucha – úzkost není tak úporná jako u panické poruchy, ale je stále patrná.
  • Smíšená úzkostně-depresivní porucha – úzkost není tak hluboká jako u panické poruchy, deprese také nedosahuje hloubky depresivního onemocnění.

Související odkazy – zdroje informací

http://www.mujmindset.cz/nemoc/neuroticke-poruchy/
https://pf.ujep.cz/user_files/NEUROTICKÉ%20PORUCHY%20I.pdf
http://www.psycholog-praha.cz/klasifikace-dusevnich-poruch/uzkostne-ci-neuroticke-poruchy

Klíčová slova
Duševní porucha / Duševní poruchy
Neurotické poruchy
Fobie
Úzkost