Najdi Pomoc
Nechci vybírat

psycholog

Kliknutím vyberte detail odbornosti

Psychiatrie - organické duševní poruchy

Organické duševní poruchy, příčina je v tělesném onemocnění nebo poškození, např. vlivem úrazu. Zahrnují skupinu duševních poruch seskupených na podkladě společné prokazatelné etiologie u mozkového onemocnění‚ poranění mozku nebo jiného poškození vedoucího k mozkové dysfunkci. Tato dysfunkce může být primární, jako je tomu u nemocí‚ poranění nebo poškození‚ které postihují mozek přímo a selektivně, nebo sekundární‚ kdy je mozek postižen pouze jako jeden z mnoha orgánů nebo tělesných systémů u systémových chorob nebo onemocnění. Nejčastějším organickým poškozením je demence.

Organická porucha je jakýkoli úraz, porucha, poškození, který vede k dysfunkci (trvalé nebo přechodné) mozku, a tím k různým poruchám jeho funkcí.

Typy příčin poškození (etiologie) mohou být:

 • Mechanický faktor – krvácení, hydrocefalus, hematom, krevní sraženiny; nebo např. se v rámci úrazu rozdrtí kus mozku
 • Neoplazmata – onkologická onemocnění, nádory (jdou celkem dobře vyoperovat, často jsou opouzdřené); metastáze (neoperovatelné, prorůstají tkání, nejsou opouzdřené, jakýkoliv karcinom metastazuje do mozku a na základě toho může mít člověk duševní poruchy)
 • Infekce a paraziti – meningitida, encefalitida, borelióza, neurosyfilitida → léčitelné stavy; HIV, Creutzfeldt-Jakobova choroba (nemoc šílených krav) → hůře postihnutelné a s horší prognózou
 • Další - onemocnění štítné žlázy, hypotyreóza, hypoglykémie, hypoxie, poruchy metabolismu vitamínu B → mohou se projevovat změnou kvality psychických funkcí

Do organických duševních poruch se dále řadí:

 • Organický amnestický syndrom‚ který nebyl vyvolán alkoholem nebo jinými psychoaktivními látkami
 • Delirium‚ které není vyvolané alkoholem nebo jinými psychoaktivními látkami
 • Jiné duševní poruchy způsobené poškozením mozku‚ jeho dysfunkcí a somatickou nemocí
 • Poruchy osobnosti a chování způsobené onemocněním‚ poškozením a dysfunkcí mozku
 • Neurčená organická nebo symptomatická duševní porucha

Demence je syndrom způsobený chorobou mozku‚ obvykle chronické nebo progresivní povahy‚ kde dochází k porušení mnoha vyšších nervových kortikálních funkcí‚ k nimž patří paměť‚ myšlení‚ orientace‚ chápání‚ počítání‚ schopnost učení‚ jazyk a úsudek. Vědomí není zastřeno. Obvykle je přidruženo porušené chápání a příležitostně mu předchází i zhoršení emoční kontroly‚ sociálního chování nebo motivace. Tento syndrom se vyskytuje u Alzheimerovy choroby‚ cerebrovaskulárního onemocnění a u jiných stavů‚ které primárně postihují mozek.

Demence se dělí na 3 kategorie, u kterých se bere ohled na sociální fungování:

 • Mírná porucha paměti
  • drobná překážka v denních činnostech
  • zapomíná, ale neomezuje ho to v běžném fungování
  • je sociálně soběstačný a funkční
 • Středně těžká porucha paměti
  • pokles paměti už je vážný hendikep pro soběstačnost
  • pamatuje si dobře a hluboce vštípené informace, dobře známé informace (jména, data), je schopen identifikovat sám sebe a své okolí
 • Těžká porucha paměti
  • zcela utlumena vštípivost i základní informace, zůstávají jen fragmenty paměti
  • člověk není schopen samostatné existence, nepozná lidi kolem


Související odkazy – zdroje informací
https://wikisofia.cz/wiki/Organické_duševn%C3%AD_poruchy
http://www.uzis.cz/cz/mkn/F00-F09.html


Klíčová slova
Organické poruchy / Organická porucha
Duševní poruchy / Duševní porucha
Demence
Porucha paměti