Najdi Pomoc
Nechci vybírat

psycholog

Kliknutím vyberte detail odbornosti

Psychiatrie - psychózy, schizofrenie, poruchy s halucinacemi, bludy

Psychóza je závažný duševní stav, který lze definovat jako neschopnost chovat se a jednat v souladu s okolnostmi. Je to vlastně disociace mezi vnímáním, chováním a prožíváním. Mění se vztah nemocného k realitě.

Rozdíl mezi psychózou a neurózou spočívá v tom, že v psychóze postiženému chybí nadhled (svým bludům bezmezně věří), zatímco neurotický pacient si je změn ve vnímání vědom (a tyto vjemy je schopen alespoň částečně zpochybnit).

Psychózy jsou často provázeny abnormálními biochemickými pochody v mozku a zdá se, že u části postižených se na vzniku onemocnění podílejí genetické předpoklady.

Psychotické projevy však mohou být způsobeny také jinými chorobami, např. poruchami látkové výměny nebo nádorem na mozku a účinkem některých léků, drog nebo alkoholu. U predisponovaných osob může psychózu vyvolat též abnormální psychická zátěž v podobě stresu.

Charakteristická je porucha vnímání: halucinace – typicky sluchové, kdy člověk slyší hlasy, které přikazují, pomlouvají či rozmlouvají mezi sebou, zesměšňují a někdy i vyhrožují, dále bludy – typicky paranoidní, kdy má pocit, že je sledován, odposloucháván, pronásledován apod. Mohou nastat poruchy emotivity, kdy se člověk např. směje nepřiměřeně situaci. Mohou se vyskytnout tzv. katatonní příznaky, kdy se dlouho nehýbe, strnule zůstává v určitých polohách, nebo naopak je výrazně neklidný, agresivní a ohrožuje své okolí či sebe.

Psychózy

 • schizofrenie, psychoafektivní poruchy, poruchy vázané na akutní stavy
 • typický je psychotický proces (poruchy myšlení, vnímání, halucinace, bludy)

Schizofrenie

 • onemocnění nejasného původu (nezná se důvod) → léčba je tedy jen stabilizací stavu
 • je to onemocnění mladého věku: riziková skupina je 17/18 - 24/25 let (jeden typ začíná už v 15 letech
 • farmaka:
  • po první atace by měl pacient užívat léky po 3 roky, a pokud se během těchto 3 let neobjeví žádná další ataka, dá se předpokládat, že se onemocnění zastavilo
  • pokud se objeví další ataka, měl by léky užívat dalších (následných) 5 let, pokud se během těchto pěti let neobjeví další ataka, dá se říct, že se onemocnění zastavilo
  • jestliže proběhnou více než 2 ataky, jde o chronický stav a léky se berou doživotně
 • pacient si na každou psychotickou ataku pamatuje, nemá amnézii
 • pacienti jsou velmi citliví a zranitelní: nesmí vůbec pít alkohol, musí dodržovat režim zdravého životního stylu (nechodit pozdě spát, nepracovat na směny)
 • 2 typické základní příznaky jsou bludy a myšlenkové změny


Související odkazy – zdroje informací

https://cs.wikipedia.org/wiki/Psychóza
https://wikisofia.cz/wiki/Psychózy

Klíčová slova
Psychóza
Neuróza
Schizofrenie
Bludy
Halucinace