Najdi Pomoc
Nechci vybírat

psycholog

Kliknutím vyberte detail odbornosti

Psychiatrie - sexuologie - sexuální dysfunkce, poruchy erekce, vaginismus

Sexuální dysfunkce

Mezi oblasti, které se týkají sexuálních dysfunkcí, patří zejména: sexuální vzrušivost, chuť do sexu (apetence, libido), jakož i periferní reakce genitálu, které doprovázejí sexuální emoce. Málo sledovanou, avšak jistě důležitou složkou sexuální motivace je sexuální uspokojení (satisfakce). Tato výsostně psychická kvalita v konečné instanci rozhoduje o tom, jak subjekt svoji sexualitu hodnotí, jak je s ní spokojen.

Porucha erekce je nepochybně nejčastější sexuální dysfunkcí mužů. Jako klinicky relevantní sexuální dysfunkci hodnotíme, když erekce opakovaně nedosahuje té úrovně, která by byla dostatečná k uspokojivému spojení pohlavních orgánů, nebo erekce ochabuje ještě před vyvrcholením.

Vaginismus je vzácná sexuální dysfunkce u žen. Jde o stav, kdy je u ženy znemožněná jakákoli forma vaginální penetrace (pohlavní styk, manuální penetrace, zavádění tampónů apod.).

Poruchy erekce:
S potížemi s dosažením plné erekce se alespoň někdy v životě setká naprostá většina mužů. Je-li problém s erekcí setrvalý nebo postupně se zhoršující, hovoříme o pravé sexuální poruše. Řada dysfunkčních mužů si však stěžuje spíše na občasná selhání, která narušují jejich sexuální sebevědomí a jejich partnerské vztahy. V těchto případech hovoříme o „nespolehlivé erekci“.

V léčení všech sexuálních dysfunkcí, tedy i poruch erekce, má významné místo psychoterapie.

Vaginismus:
Vaginismus je sexuální dysfunkce charakterizovaná silnými a mimovolnými stahy svalstva poševního vchodu a poševní stěny při pokusu o penetraci.

Každá dilatace pochvy je výrazně bolestivá. Může být přítomna také neurotická nadstavba. K typickým stahům pochvy se někdy přidávají též odmítavé reakce na pokus o imisi až neochota a odpor ke každému doteku na genitálu. Vaginismus je častou příčinou nekonzumovaného manželství.

Související odkazy – zdroje informací

http://zdravi.euro.cz/clanek/postgradualni-medicina/terapie-sexualnich-dysfunkci-462923
http://www.cssmweb.cz/news/muzska-sexualni-dysfunkce-z-pohledu-sexuologa/

Klíčová slova
Poruchy erekce
Vaginismus
Sexuální porucha / Sexuální poruchy