Najdi Pomoc
Nechci vybírat

psycholog

Kliknutím vyberte detail odbornosti

Psychiatrie - somatoformní poruchy

Somatoformní poruchy jsou dramatické zdravotní potíže s nejasnou příčinou. Jedná se o opakované měnící se tělesné příznaky, na jejichž základě pacient vyžaduje léčbu specialistů. Pacient předkládá působivé popisy různorodých potíží, zahrnující bolesti břicha, gastrointestinální potíže, zvracení a reflux potravy, průjmy. Může se také jednat o kožní potíže, vyrážky, bolesti končetin a kloubů, případně hluchotu a poruchy jiných vjemů.

Somatoformní poruchy doprovázejí dlouhodobě přítomné a proměnlivé tělesné příznaky (somatizační porucha) a bolesti (přetrvávající somatoformní bolestivá porucha), pro které nebylo nalezeno somatické (tělesné) vysvětlení lékařem a které rovněž ovlivňují fungování v rodině či dalších vztazích. Patří sem také stálé přesvědčení o přítomnosti jedné nebo více vážných somatických chorob (hypochondrická porucha), aniž však byla potvrzena lékařským vyšetřením. Symptomy se nejčastěji váží na kardiovaskulární, respirační a gastrointestinální systém (např. zrychlený tep, třes, průjem), ale nevysvětluje je žádné tělesné vyšetření (somatoformní vegetativní dysfunkce).

Základním projevem těchto poruch jsou tělesné potíže připomínající somatická onemocnění. Somatickou nemocí ovšem nejsou, protože v jejich případě chybí organický nález. Potíže jsou vyvolány psychickými problémy, které organismus postiženého jedince zpracovává specifickým, tj. somatizujícím, způsobem.

Člověk trpící nějakou somatoformní poruchou se koncentruje na své obtíže a vyžaduje neustálá lékařská vyšetření, přestože jeho nález byl opakovaně negativní.

Odmítá věřit sdělení lékaře, že žádnou tělesnou nemoc nemá.

Porucha může mít hypochondrický charakter: v tomto případě je dominantnítrvalá a nadměrná starost o vlastní zdraví. Člověk si neustále stěžuje na nějaké zdravotní potíže, je přesvědčen, že je vážně nemocný. Obvykle vyžaduje vyšetření, ale léčby se bojí. U lékařů hledá spíše uklidnění a ujištění, že netrpí žádným závažným onemocněním, ale protože lékařům nevěří, opakuje se tento rituál stále dokola. Jedná se o výraz specifické úzkosti a nejistoty vztažené k vlastnímu somatickému stavu. Člověk ztrácí schopnost přiměřeného hodnocení vlastních somatických funkcí, běžné tělesné projevy mu připadají podivné či abnormální. Poruchu doprovází nejen úzkost, ale mnohdy i depresivní ladění.

Související odkazy – zdroje informací

http://www.psycholog-praha.cz/klasifikace-dusevnich-poruch/uzkostne-ci-neuroticke-poruchy
http://www.upsychiatra.cz/somatoformni-poruchy/http://www.wikiskripta.eu/index.php/Somatoformn%C3%AD_poruchy

Klíčová slova
Somatoformní poruchy
Tělesné potíže
Zdravotní potíže
Hypochondrie