Najdi Pomoc
Nechci vybírat

psycholog

Kliknutím vyberte detail odbornosti

Psychologie - forenzní psychologie

Forenzní psychologie je oblast aplikované psychologie, která se na základě psychologických principů snaží porozumět trestným činům a kriminálnímu chování.

Forenzní psychologie se uplatňuje např. v soudní praxi, formou vypracovávání znaleckých posudků pro zjišťování psychických charakteristik obviněných, jejich zvláštností, perspektiv, příčetnosti v době konání trestné činnosti, posuzování důvěryhodnosti svědků apod. Podobně policejní psychologie pomáhá např. při sestavování pravděpodobného profilu pachatele.

Forenzní psychologové spolupracují s orgány činnými v trestním řízení při vyšetřování trestných činů podezřelých osob, obviněných, pachatelů, svědků, poškozených - dospělých, dětí i mladistvých. K trestní věci bývají přibírání na základě usnesení / opatření Policií České republiky, soudy (městským, krajským, vrchním) nebo NBÚ (Národním bezpečnostním úřadem).

Podle fází aplikace práva jsou rozlišovány následující oblasti forenzní psychologie:

  • Kriminalistická psychologie
  • Soudní psychologie v užším slova smyslu
  • Penitenciární a postpenitenciární psychologie, kriminologická psychologie

Související odkazy – zdroje informací

https://cs.wikipedia.org/wiki/Forenzn%C3%AD_psychologie
http://wittnerova.sweb.cz/forenzni-psychologie.html

Klíčová slova
Forenzní 
Soudní
Kriminalistická
Psychologie