Najdi Pomoc
Nechci vybírat

psycholog

Kliknutím vyberte detail odbornosti

Psychologie - klinická psychologie

Klinická psychologie je specializované odvětví psychologie, které se zabývá diagnostikou, prevencí a terapií duševních potíží, poruch a onemocnění. Na základě poznatků všeobecné, vývojové, osobnostní a sociální psychologie vypracovává souhrnný obraz klientova problému.

Klinická psychologie hledá psychologické metody poznání, předcházení a řešení psychických potíží v nejširším slova smyslu.

Kromě toho se zabývá také řešením nesnází v mezilidských vztazích, které klienti nejsou schopni zvládnout vlastními silami. Sem řadíme např. poruchy emočního vývoje, vývojové osobnostní potíže, aktuální nebo chronické konfliktní stavy, nezvládání vlastního života v určité vývojové etapě nebo situaci, jakož i problémy způsobené organickými defekty a onemocněními.

Podobory klinické psychologie
Klinická psychologie má řadu podoborů. Řadíme mezi ně:

  • Dětská klinická psychologie - práce s dětmi, diagnostika poruch učení, chování a další.
  • Klinická psychologie zdraví - cílem je pomoci člověku, aby vůbec neonemocněl. Specializuje se na primární prevenci (to bývá velmi obtížné, neboť přimět zdravého člověka k preventivním krokům je často téměř nemožné) a terciární prevenci - to je zamezení návratu onemocnění.
  • Klinická neuropsychologie - zaměřuje se na mozek a chování - diagnostika demence, úrazy hlavy a poškození mozku, mentální retardace, časté je zaměření na seniory.
  • Forenzní (soudní) klinická psychologie - přenáší psychologické poznatky do oblasti soudního a právního systému. Jde například o různé vypracovávání posudků, zjišťování příčetnosti pachatele, profilu pachatele, svěření dítěte do péče, trénink policie ve výslechové praxi, apod.
  • Klinická gerontopsychologie - zaměřuje se na práci se seniory, zlepšení jejich kvality života. Často se potkává s klinickou neuropsychologií. Polem působnosti gerontopsychologa bývá práce ve střediscích pro seniory, apod.

Související odkazy – zdroje informací

https://cs.wikipedia.org/wiki/Klinická_psychologie
http://www.studium-psychologie.cz/klinicka-psychologie/1-klinicka-psychologie.html
http://www.psychoportal.cz/ambulance-klinickych-psychologu
http://www.moje-klinika.cz/klinicka-psychologie

Klíčová slova
Klinická
Psychologie
Diagnostika