Najdi Pomoc
Nechci vybírat

psycholog

Kliknutím vyberte detail odbornosti

Psychologie - manažerská psychologie

Manažerská psychologie je aplikovaným oborem psychologie, který se zaměřuje na manažerské dovednosti, osobnost manažera a jeho obchodní dovednosti (umění vedení kolektivu atd.).

Všechny úspěchy, veškerý rozvoj jsou závislé na tom, jak pracujeme s lidmi. Mnozí ekonomové považují za nejdůležitější schopnosti analytické a finanční. Technici zase preferují technické nebo technologické aspekty a tímto přístupem vnímají i své spolupracovníky. Zvládání sebe sama, porozumění sobě, ale také jiným lidem, je bráno jako něco okrajového, bezproblémového, případně nevýznamného. Opak je ale pravdou.

Manažer nebo podnikatel může být úspěšný pouze tehdy, když dovede s lidmi jednat, organizovat je, komunikovat s nimi.

Jestliže má jejich důvěru, dovede je motivovat a nadchnout pro společné cíle.

Psychologii, kterou manažer potřebuje pro svou práci, lze rozdělit do tří okruhů:

  • Informace pro efektivní zvládání sebe sama, pro optimální využívání vlastního psychického potenciálu, pro zvyšování účinnosti svých psychických funkcí, pro větší odolnost vůči stresu, psychické frustraci a neurózám, pro odstraňování nedostatků ve svém chování.
  • Informace pro manažerskou práci s lidmi, která se projevuje v porozumění lidem, v komunikaci, v rozhodování, v organizování a řízení, motivování, ovlivňování a vyjednávání.
  • Úroveň, která dává dostatek informací a východisek pro spolupráci s psychologem jako expertem, s psychologickou poradenskou firmou pro orientaci v tom, co může manažer žádat od psychologa. A také znalosti z psychologie práce a řízení nezbytné pro manažerské posuzování práce, pro analýzu pracovních podmínek, charakteru práce, ergonomické aspekty, základní informace ze sociální psychologie práce a okrajově také psychologie trhu a prodeje.

Psychologie pro manažery se snaží také o postižení vztahového systému v rámci multioborových přesahů, zvláště mezi psychologií a ekonomií, psychologií a managementem, psychologií a sociologií.

Související odkazy – zdroje informací

https://www.ereading.cz/nakladatele/data/ebooks/14233_preview.pdf

Klíčová slova
Manažerská
Psychologie
Management