Najdi Pomoc
Nechci vybírat

psycholog

Kliknutím vyberte detail odbornosti

Psychologie - politická psychologie

Politická psychologie je oblastí aplikované psychologie, která se pokouší popsat, porozumět, analyzovat a předpovídat psychologické aspekty politického chování a prožívání jedinců, malých sociálních skupin i velkých sociálních skupin/davů.

Politická psychologie zkoumá politické chování a postoje, politickou kulturu, politickou socializaci, zabývá se autoritářskou osobností, hodnotami v politice a dalšími jevy.

I z důvodu zkoumaných témat bývá politická psychologie vnímána nejčastěji jako oblast mezi sociální psychologií a psychologií osobnosti.

Politickou psychologii lze rovněž klasifikovat jako interdisciplinární obor, který využívá poznatky mnoha sociálních věd, především psychologie (sociální, obecné, vývojové), politologie, sociologie, filozofie, historie ad.

Související odkazy – zdroje informací

http://is.muni.cz/el/1423/jaro2010/PSY222/um/11694586/01_2010_vymezeni_historie_soucasnost.pdf?lang=cs
http://www.politologickycasopis.cz/userfiles/file/2005/2/Polcas_2005_2_pp_218_220.pdf

Klíčová slova
Psychologie
Politická
Politika
Politologie